Oracle skupia się na integracji produktów

Cel strategiczny firmy Oracle na najbliższe lata jest jasny. "Podstawowym wyzwaniem, przed którym stają dziś klienci, jest kompleksowość środowiska IT. Mamy zasoby, aby pomóc Wam w integracji. To ogromna praca, ale mamy ambicję ją wykonać" - wtóruje Chuck Philips, prezes zarządu Oracle. Właśnie z myślą o integracji Oracle przygotował kilka produktów, które mają uzupełnić ofertę koncernu.

Cel strategiczny firmy Oracle na najbliższe lata jest jasny. "Podstawowym wyzwaniem, przed którym stają dziś klienci, jest kompleksowość środowiska IT. Mamy zasoby, aby pomóc Wam w integracji. To ogromna praca, ale mamy ambicję ją wykonać" - wtóruje Chuck Philips, prezes zarządu Oracle. Właśnie z myślą o integracji Oracle przygotował kilka produktów, które mają uzupełnić ofertę koncernu.

Najważniejsze z nich to: Application Integration Architecture Foundation, Oracle Logical Application Active Goverments i OracleAgile PLM. Zadaniem pierwszego z nich będzie zapewnienie integracji procesów w oparciu o narzędzia do kreowania obiegu informacji, umożliwiające wizualizację procesów przez użytkowników systemów IT. Jako uzupełnienie Oracle pokazał także kilka produktów z predefiniowanymi modelami integracji pomiędzy swoimi aplikacjami biznesowymi.

Oracle Logical Application Active Goverments to nowy produkt, który ma rozwiązać problemy związane z wprowadzaniem ładu w organizacji. "Pakiet oferuje produkty do śledzenia i rejestracji działań użytkowników z poziomu jednej konsoli, tzw. regulatory risk dashboard. Umożliwia to całkowitą segregację ról i funkcji, kluczową z punktu widzenia regulacji takich jak Sarbanes Oxley Act. Pozwala też na kontrolę działań podejmowanych przez specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie systemów" - mówi Chuck Rozwat, wiceprezes ds. rozwoju w Oracle.

Oracle Agile PLM zapewnia zaś integrację procesów w całym cyklu życia produktów. Oparty na rozwiązaniu Oracle WebCenter system zapewnia spójny obraz postępów w przygotowaniu produktów, niezależnie od tego, w jakim miejscu organizacji znajduje się użytkownik. Uzupełnieniem tej oferty jest nowy produkt koncernu Oracle Virtual Machine. Rozwiązanie oparte na produkcie open source Xen hypervisor zawiera mechanizmy usprawniające proces wirtualizacji zasobów IT na platformie Linux i Windows.


TOP 200