Oracle obiera kurs na chmurę

Oferta chmurowa Oracle'a została rozszerzona o kolejne narzędzia i usługi, uruchomiony został także nowy program partnerski związany z usługami świadczonymi w modelu chmury.

Nowe funkcje obejmują narzędzia do tworzenia klastrów (RAC) pozwalające uzyskać odporność na awarie, dostępność i skalowalność na żądanie, a także funkcję do usuwania skutków awarii bez strat danych i usługę Oracle Database Exadata Cloud Service. Oracle zaprezentował też nową, bezpłatną usługę bazy danych w chmurze, która pozwoli administratorom baz danych i programistom wypróbować rozwiązania Oracle'a w środowisku chmury bez kosztów i ryzyka.

Wśród nowości oferowanych obecnie w ramach usługi Oracle Database Cloud należą:

  • Platforma dla aplikacji krytycznych - Oracle Database Exadata Cloud Service hostowana na serwerach Exadata Database Machine. Wykazuje się wysoką dostępnością i skalowalnością, umożliwia konsolidację różnych obciążeń.
  • Klaster RAC zapewniający wysoką dostępność oraz równoważenie obciążenia. Opcja Oracle Real Application Clusters wchodzi w skład usług Oracle Database Cloud i Oracle Database Exadata Cloud Service. RAC zapewnia odporność na awarie sprzętowe i umożliwia rozłożenie obciążenia na więcej maszyn.
  • Odtwarzanie poawaryjne w chmurze – instancja bazy może być chroniona za pomocą narzędzia Active Data Guard. Rozwiązanie zapewnia ciągłą replikację bez strat danych, obejmując przy tym zarówno instancje chmurowe, jak i te, które pracują w środowisku lokalnym firmy. Replikacja odbywa się do aktywnej bazy zapasowej w środowisku chmurowym Oracle Cloud.
  • Usługi programistyczne i testowe – wprowadzone zostały bezpłatne wersje próbne przeznaczone do testów kompatybilności, do budowy aplikacji. Do celów testowych i deweloperskich będzie można skorzystać z dostępu do usług: Java Cloud Service, Database Backup Service i Storage Cloud Service.

Zobacz również:

Nowy program partnerski

Od 1 lutego 2016r. Oracle rozszerza program Oracle PartnerNetwork (OPN), wprowadzając nowy program chmurowy. Usługi chmurowe będą okazją dalszego rozwoju dla firm partnerskich, które będą mogły wykazać się doświadczeniem, umiejętnościami oraz zintegrowanymi aplikacjami w obrębie Oracle Cloud i usług Platform Services. Do programu OPN wprowadzony został podstawowy poziom członkostwa OPN pod nazwą „Cloud Registered”. Poziom ten zapewnia nowym partnerom chmurowym natychmiastową możliwość rozpoczęcia współpracy i rozwoju przedsiębiorstwa z Oracle Cloud bez żadnych inwestycji początkowych. Aby skorzystać z korzyści dotyczących programu Oracle Cloud bez opłat członkowskich nowi partnerzy chmurowi powinni dołączyć do programu OPN na poziomie Cloud Registered do 31 maja 2016 r. Członkowie na poziomie Cloud Registered będą mieli możliwość sprzedaży rozwiązań z rodziny Oracle Cloud Platform.

Larry Ellison, CTO firmy Oracle, wystąpienie podczas konferencji OpenWorld

Larry Ellison, CTO firmy Oracle, wystąpienie podczas konferencji OpenWorld


TOP 200