Oracle obiektowy i ...

To nie jest jeszcze zapowiedź w pełni obiektowego systemu zarządzania bazami danych Oracle. Hewlett-Packard zapowiedział, że pod koniec września dostępny będzie program translacyjny Odaptor odwzorowujący obiektowe struktury danych w tabele relacyjne Oracle. Znajduje się on między motorem bazy Oracle a językami programowania zorientowanymi obiektowo C++ lub Smalltalk. Na rynku istnieją już podobne programy, nie znalazły one jednak większego uznania. Niewielkie zasoby finansowe producentów tych systemów nie pozwalają im na prowadzenie niezbędnego intensywnego szkolenia użytkowników, dla których bazy obiektowe stanowią istotne odejście od typowego modelu relacyjnego. Wydaje się, że potęga finansowa HP i jej znakomita reputacja, gwarantują sukces nowemu produktowi.

To nie jest jeszcze zapowiedź w pełni obiektowego systemu zarządzania bazami danych Oracle. Hewlett-Packard zapowiedział, że pod koniec września dostępny będzie program translacyjny Odaptor odwzorowujący obiektowe struktury danych w tabele relacyjne Oracle. Znajduje się on między motorem bazy Oracle a językami programowania zorientowanymi obiektowo C++ lub Smalltalk. Na rynku istnieją już podobne programy, nie znalazły one jednak większego uznania. Niewielkie zasoby finansowe producentów tych systemów nie pozwalają im na prowadzenie niezbędnego intensywnego szkolenia użytkowników, dla których bazy obiektowe stanowią istotne odejście od typowego modelu relacyjnego. Wydaje się, że potęga finansowa HP i jej znakomita reputacja, gwarantują sukces nowemu produktowi.

Nowe narzędzie zachęci także programistów znających język C++, którzy do tej pory nie mogli z niego korzystać dla zwiększenia funkcjonalności bazy Oracle lub przystosowania jej do specjalnych potrzeb. Wymagania programu Odaptor są dość duże dla systemów unixowych, ale w przypadku używania go jako klienta w środowisku Windows, nie wykraczają poza współczesny "typowy PC".


TOP 200