Oracle: nowa wersja platformy MySQL Enterprise

Nowa wersja zawiera oprogramowanie MySQL Enterprise Monitor 2.2 z rozbudowaną funkcją monitorowania wydajności obsługi kwerend.

MySQL Enterprise Monitor 2.2 zapewnia rozszerzone monitorowanie wydajności obsługi zapytań, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz szybką integrację z funkcją MySQL Support.

Oprogramowanie zawiera nowe elementy, m.in. takie jak Query Analyzer Execution Notices, do wychwytywania kwerend sprawiające problemy, oraz wtyczki do MySQL Enterprise Connector Plug-in, pozwalające na gromadzenie danych na temat wydajności obsługi kwerend SQL i innych informacji wydajnościowych oraz wysyłanie tych danych do analizatora kwerend.

Zobacz również:

W MySQL Enterprise Monitor 2.2 wprowadzono też nowy model zabezpieczeń, który można zintegrować z istniejącą technologią uwierzytelniania LDAP oraz z popularnymi modelami zabezpieczeń.


TOP 200