Oracle: narzędzia do zarządzania rekordami i zawartością

Firma udostępniła narzędzia zarządzania zawartością i rekordami dla użytkowników baz danych Oracle.

Content Database (Content DB) i Records Database (Records DB) są opcjonalnymi dodatkami do Oracle Database 10g Enterprise Edition. Narzędzia mają wspomagać użytkowników w zarządzaniu niestrukturalizowaną zawartością, taką jak dokumenty Office, pliki PDF, obrazy dokumentów czy grafiki.

Content DB pozwala na konsolidację takiej niestrukturalizowane treści w repozytorium Oracle Database, podczas gdy Records DB zarządza i dysponuje takim magazynem zawartości.

Contend DB i Records DB nie są postrzegane jako zamienniki oprogramowania zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie (ECM - Enterprise Content Management) pochodzącego od takich dostawców jak EMC, FileNet czy IBM. Firma uważa, że jej narzędzia zapewniają podstawowa funkcjonalność w tym zakresie, podczas gdy tradycyjni dostawcy ECM skupiają się na bardziej zaawansowanych funkcjach i możliwościach.

Użytkownicy mogą sprowadzić Content DB i Records DB z witryny webowej Oracle. Cena obu produktów wynosi 50 tys. USD za procesor. Oba pracują na większości platform akceptowanych przez Oracle Database, takich jak Linux, HP-UX, Solaris i IBM AIX5L. Istnieje także wersja kliencka Content DB, pracująca na platformie Windows.


TOP 200