Oracle konsoliduje systemy Grupy SGB

Spółdzielcza Grupa Bankowa zbudowała platformę integracyjną działającą w modelu SOA z komponentów Oracle.

Najważniejszym elementem rozwiązania jest szyna usług Oracle Service Bus (OSB), jako centralna platforma publikacji usług SOA w Grupie SGB. Produkty uzupełniające, które zapewniają wsparcie informatyczne w funkcjonowaniu OSB, to Serwer aplikacji Oracle WebLogic Server oraz maszyna wirtualna Javy Oracle Jrockit.

Wdrożenie szyny usług Oracle Service Bus jest częścią większego projektu integracyjnego, prowadzonego przez firmę AMG.net, partnera Oracle Polska. Na platformie Oracle będą zintegrowane podstawowe aplikacje SGB, w tym dziedzinowy system bankowy DEF3000 wraz z jego wcześniejszymi wersjami, używanymi w różnych bankach Grupy SGB oraz system obsługi wniosków kredytowych CasePro. Docelowo szyna Oracle Service Bus wykorzystywana będzie jako centralny element integracji na poziomie usług IT w Zrzeszeniu SGB.

Zobacz również:


TOP 200