Oracle i hurtownie danych

Oracle postanowił włączyć się w akcję dostarczania narzędzi do budowy tzw. hurtowni danych (data warehouse).

Oracle postanowił włączyć się w akcję dostarczania narzędzi do budowy tzw. hurtowni danych (data warehouse).

Hurtownia danych jest to centralna składnica danych korporacyjnych, zawierająca zarówno relacyjne tabele z danymi, sekwencje wideo, dokumenty, mapy, tzw. reguły biznesowe, jak również każdą inną informację, którą można zapisać w postaci cyfrowej. Hurtownia ma na celu przekształcenie danych na informację, użyteczną w procesie podejmowania decyzji.

Oracle poinformował ostatnio o nowych produktach i porozumieniach z niezależnymi producentami oprogramowania, mającymi na celu wzmocnienie jego pozycji jako dostawcy hurtowni danych.

Nowe technologie Oracle'a to Discoverer/2000 - narzędzia do tworzenia zapytań do hurtowni; rodzina narzędzi Express do złożonej analizy danych (zakupiona razem z firmą IRI Software) oraz nowa wersja systemu zarządzania bazami danych Oracle 7.3 (przewidywana na koniec br.) o polepszonych właściwościach w zakresie wyszukiwania danych w hurtowni.

Discoverer/2000 dla Windows kosztuje 395 USD; firma pracuje nad wersjami dla Unixa (Motif) i Macintosha. Ceny i dostępność narzędzi IRI Software będą znane zakończeniu procesu łączenia firm.

Jednakże najważniejsza część informacji Oracle'a dotyczyła konsolidacji istniejących narzędzi do zapytań i bram (gateway) do innych baz, zarówno produkcji samego Oracle'a, jak i innych firm. Większość hurtowni danych jest budowana w taki sposób, że do systemu zarządzania bazami danych Oracle'a (lub innej firmy) dodaje się narzędzia analityczne (On-Line Analytical Processing - OLAP), opracowane przez specjalistyczne domy software'owe. Analitycy rynku sądzą, że zintegrowane podejście Oracle'a ma większe szanse wejścia do korporacji - nie musi ona zajmować się współpracą z wieloma producentami oprogramowania.

Oracle uważa, że teraz nie będzie potrzeby korzystania z narzędzi specjalistycznych firm zajmujących się hurtowniami. Z drugiej strony, te właśnie firmy są zdania, że jeśli tak duża firma jak Oracle przyjmuje ich produkty za miarę odniesienia do swych produktów, to jest to sytuacja dla nich wyjątkowo korzystna.


TOP 200