Oracle i Sybase/PowerSoft na stopie wojennej?

Przejęcie przez Sybase firmy PowerSoft, producenta znanego programu do tworzenia aplikacji PowerBuilder, spowodowało powstanie napięć między Oracle i PowerSoft oraz wywołało niezadowolenie dotychczasowych użytkowników PowerBuildera. Pierwsi użytkownicy PowerBuilder 4.0 stwierdzili z niezadowoleniem, że w zestawie brakuje zasadniczych sterowników do połączenia aplikacji wykonywanych za pomocą tego systemu w Windows NT 3.5 z bazami Oracle7.

Przejęcie przez Sybase firmy PowerSoft, producenta znanego programu do tworzenia aplikacji PowerBuilder, spowodowało powstanie napięć między Oracle i PowerSoft oraz wywołało niezadowolenie dotychczasowych użytkowników PowerBuildera. Pierwsi użytkownicy PowerBuilder 4.0 stwierdzili z niezadowoleniem, że w zestawie brakuje zasadniczych sterowników do połączenia aplikacji wykonywanych za pomocą tego systemu w Windows NT 3.5 z bazami Oracle7.

Już propozycja zakupienia PowerSoft przez Sybase'a w listopadzie ub.r. wywołała sporo spekulacji, czy w wyniku tej akcji firma PowerSoft pozostanie neutralna, jeśli chodzi o obsługę różnych systemów baz danych. Brak wspomnianych sterowników może oznaczać tworzenie ściany między narzędziami PowerSoft a systemami baz danych, konkurującymi z Sybasem.

Użytkownicy PowerSoft 4.0 czują się oszukani, gdyż firma podaje, że program nadaje się do opracowania aplikacji dla baz Oracle, nie podając jednak, że nie dotyczy to aplikacji w Windows NT 3.5.

Przedstawiciele Oracle i Sybase zrzucają odpowiedzialność na partnera. Oracle uznał, że tak długo nie będzie dostarczał odpowiedniego kodu do PowerSoft, dopóki nie zostanie zawarte ogólne porozumienie dotyczące wymiany kodów.

Wspomniany spór nie ma na rynku polskim na razie większego znaczenia, gdyż Windows NT nie jest u nas zbyt popularny. Przypadek ten jest jednak przejawem coraz bardziej powszechnego zjawiska przejmowania firm tworzących narzędzia przez duże domy software'owe i ograniczania zakresu ich produktów, co utrudnia użytkownikom wybór narzędzia, skazując ich na produkty stowarzyszone z systemem bazy danych.


TOP 200