Oracle i Sun: Za dwa tygodnie przesłuchanie przed KE

Datę oficjalnego przesłuchania przedstawicieli koncernu Oracle przed Komisją Europejską ustalono na 10. grudnia br.

Podczas rozprawy amerykański gigant musi ustosunkować się do wcześniejszych zarzutów europejskiego regulatora związanych z planowanym przejęciem firmy Sun Microsystems.

Według doniesień agencji Reuters datę posiedzenia ustalono na wniosek władz Oracle. Podczas przesłuchania przedstawiciele Oracle mają ustosunkować się do zarzutów KE i przedstawić własną wizję wpływu planowanej transakcji na branżę IT, a w szczególności rynek rozwiązań bazodanowych. Niewykluczone, że podczas rozprawy padną pierwsze oficjalne deklaracje związane ze szczegółowymi planami rozwoju oferty Sun pod skrzydłami Oracle. Warto dodać, że w przesłuchaniu mogą brać udział również przedstawiciele konkurencji Oracle.

Komisja Europejska przedstawiła oficjalne zarzuty względem planowanej fuzji w połowie listopada. Według unijnych prawników planowane połączenie obu firm może zagrozić konkurencyjności na rynku baz danych. Kilka dni temu w sprawie trwającej procedury weryfikacyjnej wypowiedzieli się amerykańscy senatorzy. Nawołują oni do przyspieszenia decyzji w sprawie zapowiedzianej w kwietniu transakcji. W treści listu otwartego czytamy, że przedłużający się proces weryfikacji może negatywnie wpłynąć na sytuację zawodową kilku tysięcy Amerykańów. Ostateczny termin wydania decyzji upływa 27 stycznia 2010 roku.


TOP 200