Oracle dla programistów

Zestaw programistyczny JDeveloper Suite 2.0 służy do opracowania aplikacji klient/serwer w Javie. Oracle wykorzystał w nim narzędzie JBuilder 2.0, licencjonowane od Inprise.

Zestaw programistyczny JDeveloper Suite 2.0 służy do opracowania aplikacji klient/serwer w Javie. Oracle wykorzystał w nim narzędzie JBuilder 2.0, licencjonowane od Inprise.

Coraz powszechniejsza akceptacja Javy jako narzędzie do programowania aplikacji w sieci WWW i klient/serwer spowodowała, że Oracle włączył do swojej oferty - oprócz tradycyjnych narzędzi Developer i Designer 6.0 do tworzenia aplikacji bazodanowych w języku PL/SQL - nowy pakiet narzędziowy w Javie.

Środowisko programistyczne

JDeveloper 2.0 wykorzystuje środowisko programistyczne oparte na Inprise JBuilder 2.0, uzupełnione o biblioteki i sterowniki ułatwiające dostęp do baz danych Oracle. W pakiet wbudowano pewne rozszerzenia specyficzne dla baz Oracle.

Zachowano funkcje oryginalnego produktu Inprise - synchroniczne dwukierunkowe powiązanie między formą graficzną aplikacji a jej kodem, kreatory do tworzenia różnych typów aplikacji, komponentów i formatek ekranowych. Oracle dodał własne kreatory m.in. umożliwiające łączenie aplikacji z serwerem aplikacyjnym Oracle.

JDeveloper umożliwia opracowanie komponentów Enterprise Beans (EJB). Osadza się je na serwerze aplikacyjnym OAS lub bazie Oracle8i i rejestruje w brokerze obiektowym wbudowanym w te produkty. Można więc używać ich również z aplikacji CORBA za pośrednictwem protokołu Internet InterORB Protocol (IIOP)

Programista może opracować aplikację przystosowaną do uruchamiania na WWW przez stworzenie interfejsu klienta w postaci plików HTML z dodanymi skryptami JSP (Java Server Pages). Alternatywą wobec servletów i JSP jest rozszerzenie JWeb serwera aplikacyjnego, tworzącego dynamiczne strony HTML.

JDeveloper może służyć do opracowania procedur składowanych w Javie z możliwością ich bezpośredniego osadzania w Oracle8i.

Dostęp do danych

Zestaw JDeveloper zawiera kilka sterowników JDBC do baz danych Oracle. Firma ma dwa typy sterowników: "chude" Oracle Thin JDBC do obsługi aplikacji wykorzystujących aplety Java na stacji klienta i Oracle-OCI JDBC (Oracle Call Interface) do aplikacji wielowarstwowych z serwerem OAS. Pomost JDBC-ODBC umożliwia korzystanie przez ODBC z innych baz danych.

JDeveloper 2.0 jest pierwszym produktem programistycznym, pozwalającym na korzystanie z SQLJ - opracowanego przez IBM, Oracle, Tandem, Sybase i Javasoft - standardu włączania poleceń SQL bezpośrednio w kod Javy. Preprocesor przetwarza polecenia SQL na wywołania funkcji JDBC serwera bazy danych. Aby ułatwić pisanie poprawnych poleceń SQL, program zawiera analizator składniowy i semantyczny, wykrywający potencjalne problemy przed kompilacją aplikacji.