Oracle chwyta Oblix

Za 93 mln USD Oracle przejęło Oblix - jednego z ważniejszych dostawców rozwiązań do zarządzania tożsamością i kontrolą dostępu w rozproszonych sieciach.

Za 93 mln USD Oracle przejęło Oblix - jednego z ważniejszych dostawców rozwiązań do zarządzania tożsamością i kontrolą dostępu w rozproszonych sieciach.

Oblix ma w ofercie m.in. rozwiązania do zarządzania dostępem przez WWW, rozwiązania do zarządzania użytkownikami, uwierzytelniania, przydzielania praw dostępu do rozproszonych zasobów, a także zarządzania tożsamością użytkowników i usług Web Services. Oracle zamierza zintegrować rozwiązania Oblix ze swoją platformą middleware, której fundamentem jest Oracle Application Server 10g.


TOP 200