Oracle chce walczyć o rynek rozwiązań kadrowo-płacowych

Przedstawiciele Oracle zamierzają wyposażyć systemy kadrowe m.in. w mechanizmy analityki biznesowej i prognozowania. Podstawę dla rozwoju zaawansowanych funkcji z zakresu HR i zarządzania kapitałem ludzkim mają stanowić rozwiązania przejęte wraz z firmą Taleo.

Przedstawiciele amerykańskiego koncernu podkreślają, że dzięki przejęciu firmy Taleo możliwe będzie włączenie do oferty Oracle sprawdzonych na rynku rozwiązań wspierających zaawansowane funkcje z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Chodzi tu m.in. o narzędzia wspierające procesy rekrutacyjne, planowanie kariery i rozwoju kompetencji, czy działania mające przyuczenie nowo zatrudnionych osób do pracy na poszczególnych stanowiskach. Oprogramowanie zostanie włączone m.in. do rozwiązań kadrowo-płacowych należących do pakietu Fusion Applications. Rozwiązania bazujące na oprogramowaniu Taleo mają pozwalać m.in. zaawansowane na prognozowanie zapotrzebowania na zasoby ludzkie oraz optymalizację pracy z uwzględnieniem usług z zakresu outsourcingu kadrowego. Rozwiązanie ma również zyskać szereg funkcji z zakresu analityki biznesowej. W efekcie zapowiadane rozwiązania mają również ułatwiać prognozowanie zaangażowania pracowników w przyszłe projekty w oparciu o dane historyczne. Możliwa ma być też ocena prawdopodobieństwa odejścia kluczowych pracowników. Integracja z oprogramowaniem biznesowym Oracle ma natomiast otwierać drogę do lepszego powiązania informacji kadrowych z danymi dotyczącymi najważniejszych obszarów biznesowych. Wykorzystanie rozwiązań Taleo ma również pozwolić na optymalizację zmierzających do utrzymania pracowników działań finansowych i pozafinansowych. Wedle zapowiedzi oprogramowanie kadrowo-płacowe Taleo zostanie również przystosowane do działania w ramach rozwijanej przez firmę Oracle platformy usługowej Oracle Public Cloud. Z nieoficjalnych zapowiedzi wynika natomiast, że planowane jest również wprowadzenie odrębnej - skierowanej głównie do niewielkich organizacji - wersji oprogramowania kadrowego Taleo. Wedle zapowiedzi po zamknięciu transakcji - niezależnie od planów integracji oferty - rozwiązania Taleo będą nadal sprzedawane jako samodzielne aplikacje.

Zdaniem ekspertów dzięki wartej niecałe 2 mld USD transakcji koncern Oracle zyska wielu specjalistów z zakresu rozwoju oprogramowania pod kątem modelu cloud. Informacje na temat zakupu firmy Taleo ujawniono na początku lutego br. Amerykańska spółka specjalizuje się w oferowanych w formie usługi rozwiązaniach wspierających zarządzanie talentami i rozwojem kariery pracowników. Oprogramowanie Taleo jest obecnie dostępne w ponad 30 wersjach językowych. Fuzja ma zostać sfinalizowana najpóźniej w połowie roku. Zdaniem analityków zakup firmy Taleo jest bezpośrednią odpowiedzią Oracle, na wcześniejsze zapowiedzi władz SAP. W grudniu ubiegłego roku władze niemieckiego koncernu zapowiedziały zamiar przejęcia - wyspecjalizowanej w narzędziach wspierających zarządzenia kapitałem ludzkim - firmy SuccessFactors. Wedle zapowiedzi rozwiązania amerykańskiej spółki staną się bazą do rozwoju szerokiej oferty, dostępnych w formie usługi, aplikacji wspierających obszar kadrowo-płacowy.

Zobacz również:


TOP 200