Oracle: archiwizowanie treści i poczty elektronicznej dla przedsiębiorstw

Firma zapowiedziała dwa produkty przeznaczone do archiwizowania treści i wiadomości poczty elektronicznej w przedsiębiorstwie.

Aplikacja Universal Online Archive nadbudowana jest na bazie danych Oracle, co oznacza, że może wykorzystywać takie mechanizmy jak SecureFiles - system szyfrowania i kompresji wbudowany w bazę danych Oracle 11g. W rozwiązaniu wykorzystano też technologię przejętej firmy Stellent.

Wbrew nazwie, początkowe wydanie Universal Online Archive będzie najpierw dostępne jako instalacja w ośrodku użytkownika, ale w przyszłości ma to być produkt udostępniany w trybie "on demand".

Oferta towarzyszącą ma być produkt Oracle E-Mail Archive Service, zapewniający środki do przechowywania zawartości systemów pocztowych Microsoft Exchange, IBM Lotus i innych, opartych na SMTP.

Firma nie podała dokładnej daty udostępnienia tych produktów informując jedynie, że ma być to rok 2008. Universal Online Archive ma kosztować ok. 20 USD za każdego użytkownika plus 75 tys. USD za CPU, Oracle E-Mail Archive Service odpowiednio: 50 USD i 40 tys. USD.


TOP 200