Oracle SQL Developer Release 1.1

Oracle udostępniła uaktualnienie bezpłatnych narzędzi projektowych bazy danych, dodając do nich m.in. możliwość dostępu do aplikacji konkurencji, takich jak Microsoft Access i MySQL.

Oracle Developer Release 1.1 zapewnia graficzny interfejs budowania aplikacji bazodanowych, eliminujący potrzebę używania narzędzi innych dostawców, czy też korzystania a wierszy komend w procesie budowania aplikacji lub wykonywania takich funkcji, jak dodawanie tabel i obiektów do bazy danych.

Pierwsza wersja tego produktu pojawiła się w marcu 2006 r. i według danych Oracle ściągnęło ją blisko 350 tys. użytkowników. Kluczowym rozszerzeniem wersji 1.1 jest możliwość łączenia się z bazami danych innymi niż Oracle, w tym Microsoft SQL Server, MySQL i Microsoft Access. Ulepszenie to jest prekursorem mechanizmu o nazwie Migration Workbench Extension, planowanym dla Oracle SQL Developer wersji 2.0, która ma ukazać się jeszcze w tym roku, przeznaczonym do wspomagania migracji danych z różnych baz danych do Oracle.

Zobacz również:

Nowy SQL Developer zawiera także nowe możliwości filtrowania w przeglądarce obiektów. Poprawiono także wydajność tworzenia i odpluskwiania kodów SQL i PL/SQL. Oracle SQL Developer dostępny jest na witrynie Oracle Technology Network.


TOP 200