Oracle Rbd 7

Na początku grudnia 1995 r. Oracle pokazał nową wersję systemu zarządzania bazami danych Rdb 7.0 (częściowo opartej na technologii zakupionej uprzednio od firmy Digital) dla komputerów VAX i Alpha. Rdb7 jest produktem opracowanym całkowicie przez Oracle, zawierającym wiele nowych właściwości i osiągnięć technologicznych Oracle'a w zakresie obsługi bardzo dużych baz danych, wparcia przetwarzania analitycznego (OnLine Analytical Processing - OLAP) i możliwości korzystania z narzędzi Oracle'a, np. Developer/2000 do opracowania aplikacji.

Na początku grudnia 1995 r. Oracle pokazał nową wersję systemu zarządzania bazami danych Rdb 7.0 (częściowo opartej na technologii zakupionej uprzednio od firmy Digital) dla komputerów VAX i Alpha. Rdb7 jest produktem opracowanym całkowicie przez Oracle, zawierającym wiele nowych właściwości i osiągnięć technologicznych Oracle'a w zakresie obsługi bardzo dużych baz danych, wparcia przetwarzania analitycznego (OnLine Analytical Processing - OLAP) i możliwości korzystania z narzędzi Oracle'a, np. Developer/2000 do opracowania aplikacji.

Oracle rozszerzył możliwości Rdb7 w zakresie:

  • Parallel SQL/Services (równoległe zapytania) pozwalają na obsługę tysięcy klientów.

  • Opcja Very Large Memory (VLM) pozwala na umieszczanie w pamięci ponad 14 GB danych na komputerach z procesorem Alpha i pełne ich odzyskiwanie nawet w razie awarii.

  • Pionowego (kolumnami tabeli) i poziomego (wierszami) partycjonowania danych na różne zestawy dyskowe.

  • Opcja Hot-Standby, stale czynny serwer bazy w sieci rozległej, nadający się do użycia w razie poważnej awarii sprzętowej.

  • Równoległe ładowanie i składowanie bazy z szybkością do 200 GB/h w systemie SMP lub do 1 TB/h w zestawie grona komputerowego.

  • Wsparcie dla pakietu komunikacyjnego SQL-Net, stosowanego we wszystkich produktach Oracle.
Oracle zamierza dostarczyć użytkownikom Rdb wszystkich narzędzi, jakie dostępne są dla użytkowników serwerów baz danych Oracle7, w tym pakietów narzędziowych typu CASE - Designer/2000, pakietu aplikacyjnego Developer/2000 i in. System Rdb7 dla komputerów Digital VAX i Alpha z systemami OpneVMS i Digital Unix będzie dostępny w I kw. br.; dla Alpha NT pod koniec tego roku.


TOP 200