Oracle Polska utworzył nowy dział

Business Solutions Group (BSG) ma wspierać sprzedaż aplikacji E-Business Suite.

Oracle Polska utworzył dział Business Solutions Group (BSG), który ma wspierać sprzedaż aplikacji E-Business Suite.

Działy Business Solutions istnieją już w kilku europejskich oddziałach Oracle'a. W zależności od kraju BSG zajmuje się obsługą wszystkich lub tylko wybranych sektorów rynku. Polski BSG koncentruje się na czterech branżach: bankowości i finansach, telekomunikacji, administracji i usługach publicznych. Business Solutions Group kieruje Mariusz Zabielski, związany z Oracle'em od 1992 r.

Jak twierdzą przedstawiciele Oracle Polska, utworzenie Business Solutions Group to efekt rosnącej sprzedaży aplikacji. Polski oddział osiąga w tej dziedzinie największą dynamikę wzrostu. Przedstawiciele firmy szczycą się zawarciem prawie 50 umów na wdrożenie różnych elementów pakietu aplikacji, głównie Financials. Na razie zakończyło się kilka z nich, np. w TVP, w grupie Eastbridge zarządzającej m.in. siecią EMPiK i Galeria Centrum oraz w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Z tonu wypowiedzi menedżerów Oracle'a jednoznacznie wynika, że ich priorytetem jest dogonienie SAP, lidera polskiego i światowego rynku aplikacji dla przedsiębiorstw. Rywalizacja o tych samych klientów poróżniła dawnych sprzymierzeńców, do tego stopnia, że SAP wykreślił Oracle'a z listy "preferowanych" partnerów dostarczających bazy danych dla systemu R/3.

Na rynku amerykańskim, mimo bardzo dobrych wyników finansowych korporacji w ostatnim kwartale, w ocenie niektórych analityków sprzedaż aplikacji rosła wolniej niż się spodziewano (wzrost o 42% zamiast oczekiwanych 60%). Zwraca na to uwagę m.in. Gartner Group. Według renomowanej firmy analitycznej Oracle jeszcze nie zapanował nad cyklem dostarczania produktów wchodzących w skład E-Business Suite - zestawu aplikacji, którego nazwa ma podkreślać przejście od tradycyjnych ERP do systemów opartych na Internecie.

<B>Mieszanka firmowa</B>

Dział aplikacji, zajmujący się m.in. sprzedażą, wyodrębniono w Oracle Polska na początku 1998 r. Po ostatnich zmianach, zatrudnia on już wyłącznie tzw. pracowników merytorycznych - konsultantów, którzy pracują przy wdrożeniach. Business Solutions natomiast podlega działowi sprzedaży, choć jego zakres działania wykracza poza sprzedaż. BSG jest rozliczany z liczby sprzedanych licencji, uzyskanych kwot, ale także z referencyjności, czyli poziomu zadowolenia klientów.

W ciągu dwóch lat firma znacząco rozbudowała sieć partnerów wdrażających aplikacje. Część z nich już wcześniej wykorzystywała narzędzia i bazy danych Oracle. Partnerami są m.in. ComArch, ComputerLand, Prokom i Softbank, a także czołówka firm konsultingowych: Ernst & Young, Andersen Consulting (Accenture), PricewaterhouseCoopers i KPMG. Według Mariusza Zabielskiego, BSG będzie wspomagał partnerów, nie zaś konkurował z nimi. "Naszym zadaniem jest łączenie wiedzy sprzedawców i doświadczenia osób, które bezpośrednio realizują projekty" - tłumaczy Mariusz Zabielski.

BSG zatrudnia 12 osób. Za pół roku zatrudnienie powinno zostać podwojone. "Zakładamy, że liczebność działu powinna być o połowę większa niż działu sprzedaży" - mówi Mariusz Zabielski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200