Oracle Polska podał wyniki za III kw.

W III kw. 1999 roku finansowego Oracle Polska odnotował obrót wartości 20,8 mln zł, co oznacza 87-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (11,1 mln zł)

W III kw. 1999 roku finansowego Oracle Polska odnotował obrót wartości 20,8 mln zł, co oznacza 87-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (11,1 mln zł)

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, największy udział w wynikach finansowych miał przychód ze sprzedaży licencji (60%). Oracle Polska wysokie tempo wzrostu przypisuje zwiększonemu zaangażowaniu firmy w zdobywanie rynku firm średnich i małych.

Jednym z najważniejszych celów strategicznych Oracle Polska jest rozwijanie sieci partnerów. Firma obecnie współpracuje z prawie 170 firmami komputerowymi z całego kraju. Nowy Program Partnerstwa oferowany przez Oracle pozwala producentom oprogramowania skorzystać ze wsparcia w obszarach technologii, edukacji, marketingu, obsługi technicznej i sprzedaży.

Według Oracle Polska, ważna rolę w wynikach odegrał również wzrost obrotów działu aplikacji i DSS (oprogramowanie do wspierania decyzji kierownictwa). Zawarte w III kw. umowy na wdrażanie Aplikacji Oracle umocniły pozycję firmy na rynku dostawców systemów MRP II /ERP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200