Oracle Polska plus 80%

W zakończonym III kw. finansowym 2002 r. firma uzyskała 2,2 mld USD przychodów i zysk netto w wysokości 508 mln USD. Obroty Oracle Polska przekroczyły 93 mln zł, co oznacza blisko 80-proc. wzrost.

W zakończonym 28 lutego III kw. finansowym 2002 r. firma uzyskała 2,2 mld USD przychodu i zysk netto w wysokości 508 mln USD. Globalna sprzedaż licencji na oprogramowanie Oracle spadła o 30%. Firma zanotowała jedynie 5-proc. wzrost sprzedaży w zakresie aktualizacji oprogramowania.

Miniony kwartał okazał się natomiast rekordowy pod względem obrotów dla Oracle Polska. Przychody spółki sięgnęły 93 mln zł. Polski oddział zanotował wzrost sprzedaży zarówno platform aplikacyjnych, jak i pakietu E-Business Suite. Do najważniejszych kontraktów firmy w tym okresie należały umowy zawarte z TP SA, PKO BP, NBP, PZU i zakładami Ciech SA.

Zobacz również:

Najaktywniejszym partnerem Oracle w III kw., oprócz ComputerLandu realizującego m.in. wdrożenie w NBP, okazał się Sotfbank. Spółka ta prowadzi projekt w PKO BP i wdrożenie systemu Oracle CRM w Ciech SA. Softbank zakupił także Oracle E-Business Suite na własne potrzeby.