Oracle Discoverer dla odkrywców

Oracle Discoverer służy do przeszukiwania danych, uszczegółowienia zapytań i analiz.

Oracle Discoverer służy do przeszukiwania danych, uszczegółowienia zapytań i analiz.

Oracle Discoverer należy do rodziny narzędzi Oracle przeznaczonych do wspomagania decyzji. Jest interaktywnym, łatwym w obsłudze programem do przeszukiwania baz danych, tworzenia raportów, wykresów oraz stron internetowych. Udostępnia użytkownikom na różnych poziomach organizacji informacje wyszukane w relacyjnych hurtowniach danych i w systemach przetwarzania transakcyjnego. Oracle Discoverer składa się z dwóch części: User Edition - przeznaczonej dla użytkowników końcowych - oraz Adminstration Edition - skierowanej do administratorów. User Edition wspomaga interaktywne, wydajne i szybkie przeszukiwanie danych, uszczegóławianie (drill-down), analizę wielowymiarową i tworzenie wykresów. Administration Edition służy do tworzenia i modyfikowania zawartości zapamiętanego w bazie danych repozytorium opisu semantycznego. W repozytorium przechowywany jest opis struktur i związków danych przeglądanych za pomocą User Edition.

Zasada działania

Oracle Discoverer służy do interaktywnego przeszukiwania baz danych, uszczegółowienia zapytań i analizy wielowymiarowej. Pracuje w architekturze klient/serwer i zapewnia typową dla systemów scentralizowanych skalowalność oraz ochronę danych przed niepowołanym dostępem.

Za pomocą narzędzi graficznych użytkownik wybiera interesujące go informacje, generator zapytań tworzy i przekazuje zaś do bazy danych odpowiednio zoptymalizowane zapytania. Oracle Discoverer może wykorzystywać typowe dla hurtowni danych indeksy bitowe oraz wbudowany w serwer Oracle7 optymalizator zapytań gwiaździstych. Wbudowany samouczący mechanizm przewidywania czasu wykonania zapytań ułatwia użytkownikowi wybranie właściwego zapytania. W czasie, gdy jest ono wykonywane, użytkownik może pracować z innymi zestawami danych. Może także przerwać zbyt długo trwające zapytanie.

Otrzymane wyniki są odczytywane z bazy danych partiami, przyspieszając pracę i zmniejszając obciążenie sieci. Dane pobrane z bazy są przechowywane przez Oracle Discoverer w wydzielonym obszarze pamięci na stacji roboczej. Są one indeksowane i kompresowane, tak by ułatwić wykonywanie typowych dla wielowymiarowej analizy operacji obracania i uszczegółowiania danych oraz zmniejszyć liczbę zapytań kierowanych do bazy.

Oracle Discoverer umożliwia użytkownikom uszczegółowianie w różnych wymiarach hurtowni oraz wielowymiarową analizę danych pobranych z hurtowni. W trakcie analizy wielowymiarowej dane mogą być obracane i oglądane w różnych układach, dając pełny obraz sytuacji przedsiębiorstwa - to bez konieczności wykonywania jakichkolwiek operacji SQL ani znajomości wewnętrznych struktur bazy danych.

Automatyczna agregacja

Wydajność pracy hurtowni danych ma ogromne znaczenie dla wygody pracy jej użytkowników. Często stosowaną techniką podnoszenia wydajności jest tworzenie tzw. tablic sumarycznych, zawierających wstępnie zagregowane dane z wielkich tablic przechowujących zdarzenia podstawowe. Oracle Discoverer ułatwia korzystanie z tablic sumarycznych. Kiedy użytkownik zadaje zapytanie do wielkiej, szczegółowej tablicy faktów, Oracle Discoverer może automatycznie przekształcić je na zapytanie do mniejszej tablicy sumarycznej. Złożony algorytm przełączania porównuje przy tym zadane zapytanie z zawartością różnych tablic sumarycznych i wybiera taką, która najbardziej odpowiada zadanym przez użytkownika warunkom. Skraca to czas wykonywania zapytania, a jednocześnie zmniejsza liczbę wymaganych tablic sumarycznych.

Cechy charakterystyczne User Edition

Oracle Discoverer umożliwia użytkownikom końcowym tworzenie zapytań i raportów oraz dogłębne przeszukiwanie bazy danych bez konieczności nauki języka SQL ani pojmowania struktur bazy danych. Repozytorium danych semantycznych (tzw. warstwa użytkowa) ukrywa przed użytkownikiem złożoną strukturę relacyjnej bazy danych. Złożone zapytania mogą być wstępnie utworzone przez administratora i udostępniane użytkownikom, którzy dzięki temu nie muszą wgłębiać się w zasady logiki matematycznej. Wbudowane narzędzie do tworzenia wykresów ułatwia odkrywanie zależności i wyjątków ukrytych w przechowywanych danych. Rozbudowany system pomocy oraz komputerowy samouczek ułatwiają przyswojenie funkcji oferowanych przez narzędzie.


TOP 200