Optymizm Optimusa

Konferencja prasowa firmy Optimus odbyła się 27 sierpnia w warszawskim Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 6. W czasie jej trwania prezes Roman Kluska zapoznał przybyłych zarówno z wynikami finansowymi holdingu Optimus, jak też wchodzącej w jego skład spółki akcyjnej Optimus S.A. (patrz wykresy).

Konferencja prasowa firmy Optimus odbyła się 27 sierpnia w warszawskim Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 6. W czasie jej trwania prezes Roman Kluska zapoznał przybyłych zarówno z wynikami finansowymi holdingu Optimus, jak też wchodzącej w jego skład spółki akcyjnej Optimus S.A. (patrz wykresy).

Najbardziej interesujący okazał się bilans skonsolidowany holdingu Optimus, w skład którego wchodzi 19 jednostek powiązanych kapitałowo ze spółką macierzystą. W 1993 r. jego sprzedaż wyniosła bowiem 1 082 014 mln zł, co daje blisko 90% wzrost w stosunku do roku poprzedniego, zaś zysk netto wzrósł w tym samym czasie o 60% i wyniósł 50 356 mln zł. (Dla porównania zysk spółki akcyjnej oszacowano dla tego samego okresu obliczeniowego na 35 987 mln zł).

W czasie konferencji przedstawiono też nowe kierunki działalności spółki, wśród których sczególną uwagę zwracają: wprowadzenie ogólnopolskiego, 24-godzinnego serwisu "u klienta" (HelpLine), bezpłatne doradztwo techniczne oraz podjęcie we współpracy z Intelem produkcji w naszym kraju silnych serwerów sieciowych. (W przypadku tych ostatnich zwraca uwagę fakt, że dzięki wzrostowi zaufania partnerów zagranicznych, którzy dostarczają podzespoły i co za tym idzie znacznie dogodniejszym warunkom kredytowym, nowe maszyny powinny mieć bardzo atrakcyjne ceny).

Przypomnijmy jeszcze, że pierwsze notowanie akcji Optimus S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odbędzie się 2 sierpnia br.


TOP 200