Optymizm ComputerLandu

W połowie br. zarząd ComputerLandu przedstawił prognozy, zapowiadające osiągnięcie w drugim półroczu zysku netto na poziomie 20 mln zł.

W połowie br. zarząd ComputerLandu przedstawił prognozy, zapowiadające osiągnięcie w drugim półroczu zysku netto na poziomie 20 mln zł.

Optymizm ComputerLandu

Michał Danielewski, prezes ComputerLandu

Mimo zastoju na rynku zamówień publicznych Michał Danielewski, prezes firmy, konsekwentnie podtrzymuje zapowiedzi. "Trudno mi przypomnieć sobie rok, który - zwłaszcza w sektorze publicznym - byłby trudniejszy niż ten" - mówi jednak. W trzecim kwartale br. Grupa ComputerLand osiągnęła przychody na poziomie 175 mln zł, a po trzech kwartałach przekroczyły one 500 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 3,9 mln zł, netto 2,4 mln zł. Tradycyjnie już 1/3 przychodów przyniósł sektor finansowy, m.in. umowa z NBP i Lukas Bankiem na wdrożenie Systemu Gospodarki Własnej . "Coraz lepiej rozwijają się usługi związane z systemem Flexcube. Ostatnio podpisaliśmy umowy z bankami w Irlandii, Austrii, Słowenii, Czechach i Rosji. Jak uczy doświadczenie, tego typu projekty okazują się prawdziwą lokomotywą dla sprzedaży innych, dodatkowych usług" - mówi Michał Danielewski. Po 25% przychodów przyniosły sektor publiczny i branża przedsiębiorstw użyteczności publicznej, a ok. 13% firmy telekomunikacyjne.

W trzecim kwartale pierwsze oszczędności przyniósł także projekt restrukturyzacyjny CoLorado. Jak szacują przedstawiciele ComputerLandu, na samej koncentracji sprzedaży (redukcja liczby klientów i zespołów handlowych, zrównoważenie portfeli klientów handlowców) spółka zaoszczędziła 3 mln zł. Kolejne 2,5 mln zł przyniosło wdrożenie w firmie struktury projektowej i centralizacja zakupów (1,7 mln zł).

"Największe rezerwy spoczywają oczywiście w kwestiach związanych z produkcją oprogramowania" - mówi Michał Danielewski. Tu jednak osiągnięcie oszczędności jest najtrudniejsze i zajmuje najwięcej czasu. Utrudnia to też proces fuzji z Emaxem. "Opracowaliśmy już strategię, plan połączenia i strukturę zarządu nowej spółki. Pracujemy nad strukturą synergii przychodów i kompetencji. Informacje na ten temat podamy 30 listopada br." - zapowiada Michał Danielewski. Tymczasem Emax trzeci kwartał zakończył przychodami skonsolidowanymi na poziomie 126 mln zł (51,2 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny wyniósł blisko 0,9 mln zł (3,1 mln straty), a strata netto wyniosła 0,7 mln zł (5,8 mln zł straty). Sektor zakładów użyteczności publicznej należy do najważniejszych branż dla Emaxu. Firma patrzy z dużą nadzieją na konsolidację polskich grup energetycznych, mimo że na razie pozostaje ona w sferze teorii . Emax nie wyklucza sprzedaży rozwiązań dla energetyki poza granicami Polski.

Jak mówi Piotr Kardach, prezes Emaxu, oprócz pozyskiwania i realizacji nowych kontraktów, spółka koncentrowała wysiłki na działaniach związanych z połączeniem z ComputerLandem. W związku z tą fuzją zarząd firmy zaprzestał szukania firm do przejęcia (w zeszłym kwartale Grupa przejęła spółkę Hanslik Laboratorium Oprogramowania). Rozważa natomiast wykup udziałów w kontrolowanych spółkach należących do innych udziałowców. Na ten cel Emax jest gotów wyłożyć kilkanaście milionów złotych.


TOP 200