Optymistyczni Niemcy

W maju br. indeks zaufania niemieckiego biznesu przygotowywany przez instytut Ifo wzrósł, ale poniżej oczekiwań. Wpłynął na to niski popyt oraz zła sytuacja w sektorze budownictwa i wytwarzania.

Jak wynika z danych instytutu Ifo, indeks klimatu biznesowego wzrósł do 84,2 punktu w maju z 83,7 punktu w kwietniu. Jest to drugi z rzędu miesiąc wzrostu, w marcu indeks osiągnął najniższą od 26 lat wartość 82,2 punktu.

Perspektywa sześciomiesięczna jest dość optymistyczna, jednak bieżące warunki oceniane są wciąż jako niekorzystne. Respondenci z sektorów wytwarzania i budowlanego twierdzą, że sytuacja w tym miesiącu pogorszyła się w porównaniu z poprzednim, ale spodziewają się poprawy w najbliższym półroczu. W branży sprzedaży hurtowej i detalicznej klimat już się poprawił.

Indeks Ifo sporządzany jest na podstawie ankiet przeprowadzonych w ponad 7 tys. przedsiębiorstw.

Prognozy rządu niemieckiego mówią o skurczeniu się PKB o 6% w tym roku, a w 2010 r. wzrost o 0,5%. W 2008 r. wzrost gospodarczy w Niemczech wyniósł 1,3%, o połową mniej niż w 2007 roku.


TOP 200