Optymistyczne perpektywy

Polski rynek komputerowy jest bardzo obiecujący dla firm komputerowych ze względu na swe niewielkie nasycenie. W Stanach Zjednoczonych średnio na jeden komputer przypada dwóch pracowników umysłowych. W Niemczech wskaźnik ten jest podobny, a w Hiszpanii wynosi 5. Ocenia się, że w Polsce na jeden komputer osobisty przypada ok. 20 pracowników umysłowych.

Polski rynek komputerowy jest bardzo obiecujący dla firm komputerowych ze względu na swe niewielkie nasycenie. W Stanach Zjednoczonych średnio na jeden komputer przypada dwóch pracowników umysłowych. W Niemczech wskaźnik ten jest podobny, a w Hiszpanii wynosi 5. Ocenia się, że w Polsce na jeden komputer osobisty przypada ok. 20 pracowników umysłowych.

Mając na uwadze wyniki osiągane przez firmy komputerowe w ostatnich czterech latach można spodziewać się ich dalszego rozwoju. Nie wszystkie mają jednak takie same perspektywy. Należy przede wszystkim liczyć się z faktem, że koniunkturę na sprzęt komputerowy kształtują w Polsce w 4/5 klienci instytucjonalni. Nie więcej niż 20% popytu wynika z chęci zakupu sprzętu wyrażanej przez osoby fizyczne. Tendencja ta jednak pomału, ale systematycznie rośnie.

Jeżeli prawdziwe i trwałe okażą się tendencje wzrostowe w gospodarce - zwłaszcza wśród przedsiębiorstw produkcyjnych - można założyć, że także rynek sprzedaży komputerów osobistych będzie sytematycznie rósł. Jeśli dojdzie do tego nieunikniony rozwój telekomunikacji, którego pierwsze symptomy można zaobserwować - to branża informatyczna w Polsce ma szanse szybkiego wzrostu, a inwestycje tu poczynione powinny okazać się bardziej udane niż w innych segmentach gospodarki.

Markowe

Trwałą i wyraźną tendencją jest wzrost zapotrzebowania na komputery markowe zagranicznych producentów, takich jak: Compaq, DEC, Hewlett-Packard czy IBM. Obok nich nieźle radzi sobie DTK. Nie można także zapominać o niemieckich firmach Escom i Vobis, oferujących poprzez rozbudowaną sieć sklepów tanie, a jednocześnie ogólnie dostępne komputery osobiste. Wszystko wskazuje na to, że także w latach 1995-1996 wymienione firmy walczyć będą o prymat najbardziej ekspansywnego, zagranicznego producenta komputerów osobistych.

W porównaniu z latami ubiegłymi, w 1994 r. pozycję swoją umocnił Compaq, zyskał także Hewlett-Packard, osłabła pozycja dotychczasowego potentata IBM. Różnice w sprzedaży ilościowej, między tymi firmami, są jednak na tyle niewielkie, że wszystko rozstrzygnie się dopiero w przyszłości. Sądząc po dotychczasowych działaniach nikt z "wielkich tego rynku" łatwo nie odda pola. Do ataku przygotowują się także, po dwóch słabszych latach Dell oraz Bull ze swoją marką Zenith. Digital Equipment Corporation nie wykazał się w 1994 r. niczym specjalnym, ale jeśli wierzyć temu, co mówi się o tej firmie, będzie on także jednym z kandydatów do pierwszych miejsc w rankingu sprzedaży komputerów osobistych w latach 1995-1996.

Krajowe

Największą firmą komputerową w Polsce jest bez wątpienia nowosądecki Optimus, z którym o palmę pierwszeństwa walczy wrocławski JTT. Jak na razie zwycięstwo należy przypisać Nowemu Sączowi. Pomogły w tym bardzo udane wejście na giełdę i coraz to nowe, zaskakujące konkurencję, pomysły marketingowe, takie jak ostatnio wprowadzony Help Line. W najbliższych latach nie zanosi się raczej na zmianę lidera, zwłaszcza, że Optimus chce włączyć się do telefonizacji Polski - i jak zapowiada - w ciągu 3 najbliższych lat stanie się groźnym przeciwnikiem dla Telekomunikacji Polskiej.

Gwałtowny rozwój telekomunikacji w Polsce w latach 1995-1996 powinien z kolei bardzo korzystnie wpłynąć na ożywienie na rynku komputerowego. Komputery stały się nieodłącznym elementem w ruchu telekomunikacyjnym.

Czołówkę najbardziej ekspansywnych polskich firm tworzą także Inwar i Hector. Słabo spisuje się Protech, ale kryzys ma już chyba za sobą. Pomału odradza się Soft-tronik ze swoim polskim już Gulipinem.

Analiza tej grupy firm prowadzi do wniosku, że rynek został zdominowany przez firmy duże, które zdołały wypromować swój znak towarowy. Co ciekawe, tylko JTT wszedł na rynek z komputerem osobistym o nazwie innej niż nazwa firmy.

Wszystkie polskie firmy produkujące komputery osobiste o największym udziale w rynku sprzedają produkty, które dla przeciętnego użytkownika nie ustępują pod względem jakościowym najlepszym produktom zagranicznym.

Dystrybutorzy

Według udostępnionych przez firmy dystrybucyjne wyników finansowych, w grupie tej bezwzględnie przewodzi Computer 2000 Polska z obrotem ok. 930 mld starych złotych. Firma ta technologicznie wyprzedziła pozostałych dystrybutorów o całe dwa lata. Spowodowały to : dostęp do know-how czołowego europejskiego dystrybutora oraz potencjał osobowy i majątkowy byłej firmy DHI.

Computer 2000 Polska w 1994 r. pod względem obrotów dwukrotnie wyprzedził drugą w tej grupie firmę ABC Data. Pomimo obrotu na poziomie ok. 460 mld starych złotych w 1994 r., ABC Data jest dystrybutorem, który zanotował największe straty w stosunku do swoich bezpośrednich konkurentów. Ta najbardziej solidna od szeregu lat firma przeżywa pewien regres, który sądząc po dotychczasowej historii firmy powinien mimo wszystko w nadchodzących latach zostać pokonany.

Po raz kolejny w swojej historii podwoiło obroty wyrażone w dolarach amerykańskich w stosunku do roku poprzedzającego MSP (w starych złotych obrót tej firmy w 1994 r. wyniósł 370 mld). Fakt połączenia się MSP z czeskim potentatem dystrybucyjnym TH System wróży tej firmie dobrą przyszłość. Jeżeli doda się do tego włączenie do swojej oferty produktów Hewlett-Packarda, to można spodziewać się, że pozycja tej firmy w latach 1995-1996 w rankingu firm dystrybucyjnych zmieni się przynajmniej o jedno miejsce w górę. Ponieważ trzy wymienione firmy stają się pomału potentatami dystrybucyjnymi i dopóki na rynek polski nie wejdzie silny dystrybutor zagraniczny, jak np. Ingram czy Merisel, nic nie wskazuje na to, żeby pozycja ich osłabła.

Producenci zagraniczni próbują dopuszczać do udziału w sprzedaży ich produktów mniejsze firmy dystrybucyjne. Skutki takiej polityki są na razie nieodczuwalne, ale mówiąc o firmach dystrybucyjnych należy także wymienić takie firmy jak: Techmex, System 3000, Incom, JTT.

Polski rynek komputerowy nie opiera się tendecjom światowym. W Polsce w ostatnich latach podobnie jak w najbardziej rozwiniętych krajach, systematycznie skracał się rynkowy czas życia produktów. Twierdzi się, że na całym polskim rynku komputerowym działa między 3600-6000 firm. Tych, które aktywnie uczestniczą w życiu rynku jest ok. 1500.

W 1992 r. sprzedano produktów komputerowych za ok. 490 mln USD. Łączna wartość sprzedaży w 1993 r. wyniosła ok. 670 mln USD. W ramach tego szacuje się, że ok. 309 mln USD wydano na komputery osobiste. Popyt na produkty przemysłu komputerowego w Polsce w 1994 r. szacuje się na ok. 884 mln USD, z tego na komputery osobiste wydano ok. 408 mln USD. Polski rynek komputerowy przyrasta w tempie 29-32% rocznie. W 1993 r. sprzedano 193 tys. sztuk komputerów osobistych. W 1994 roku liczba ta urosła do prawie 273 tys. sztuk, co daje 41% wzrost.

Prognozy dla rynku PC na rok 1995 są optymistyczne, chociaż tylko największe firmy są w stanie nadążyć za postępem technologicznym. Bardzo dynamicznie rozwija się rynek notebooków i wszelkiego rodzaju przyłączy do nich. Zgodnie z przewidywaniami czołowych krajowych i zagranicznych wytwórców komputerów osobistych w 1995 r. należy spodziewać się kolejnego wzrostu sprzedaży wartościowej i ilościowej, w porównaniu z rokiem 1994.

Tekst jest fragmentem "Raportu o rynku komputerów osobistych w Polsce w latach 1992-1994". Autorami raportu są: Robert Kamiński, Wiesław Migut i Sergiusz Piotrowski. Raport opisuje zmiany, które dokonały się na rynku komputerów osobistych w Polsce w latach 1992-1994, przedstawia polski rynek komputerów PC (pod względem ilościowym), w rozbiciu na poszczególnych producentów, dodatkowo uwzględnia podgrupę PC - notebooki, również w rozbiciu na poszczególnych producentów bądź importerów, pokazuje poziom sprzedaży komputerów osobistych w Polsce w ujęciu ilościowym i wartościowym w latach 1992-1994 i prognozę na lata 1995-1996. W raporcie uwzględnione są uwarunkowania prawne na rynku PC w Polsce, opisana jest sieć dystrybucyjna i dealerska oraz działania poszczególnych vendorów sprzętu markowego i polskich producentów w ostatnich czterech latach oraz przewidywany rozwój rynku PC w Polsce w latach 1995-1996. Raport został napisany w oparciu o: ankiety wypełnione przez 200 największych firm komputerowych, dane uzyskiwane w trakcie indywidualnych rozmów autorów raportu z właścicielami i menedżerami firm komputerowych, porównania z innymi badaniami rynku (IDC, Dataquest) oraz doniesienia prasowe z ostatnich lat.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200