Optymalne zarządzanie projektami

Grupa SII, międzynarodowy dostawca systemów IT oraz usług konsultingowych, wdraża system IFS Applications™.

Wdrożenie systemu IFS Applications obejmie w sumie 4430 użytkowników z 14 krajów — w pierwszej kolejności z Francji, Rumunii, Hiszpanii i Niemiec. Nowy system ma usprawnić zarządzanie międzynarodową działalnością firmy, a także procesami biznesowymi, w tym zarządzaniem jakością czy kontrolą eksportu.

Rozwiązanie obsługuje zarządzanie projektami, zarządzanie jakością (w tym zarządzanie audytami) oraz kontrolę eksportu, ułatwiając współpracę z klientami operującymi w branżach podlegających silnej regulacji, np. w sektorze lotnictwa i obrony. Wdrożenie systemu IFS Applications obejmie 430 użytkowników. Dodatkowo 4000 pracowników Grupy SII będzie z niego korzystać na potrzeby raportowania projektów i czasu.

Zobacz również:


TOP 200