Optymalizacja decyzji w Polskim Cukrze

Krajowa Spółka Cukrowa SA (Polski Cukier) wdraża system Business Intelligence firmy BPSC. System ma dostarczać zarządowi spółki informacji analitycznych służących optymalizacji podejmowanych decyzji.

Podstawową funkcją wdrażanego rozwiązania ma być tworzenie różnorodnych zestawień, które w przejrzysty sposób będą obrazowały kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Przejrzysta prezentacja ma ułatwiać interpretację danych pochodzących z różnych źródeł. Dzięki temu prostsze i skuteczniejsze będzie lokalizowanie źródeł sukcesu lub identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, a tym samym podejmowanie optymalnych decyzji. System BPSC ma też usprawnić procesy planowania i budżetowania, zwiększyć efektywność operacji biznesowych oraz poprawić poziom obsługi klientów.


TOP 200