Optymalizacja centrów danych: nie tylko dla działów IT


Optymalizacja centrum danych może mieć konsekwencje daleko wykraczające poza serwerownię. Może uwolnić IT od koncentrowania się wyłącznie na utrzymaniu infrastruktury oraz umożliwić pracownikom zwiększenie produktywności.

Większość menedżerów uznaje obecnie, że centrum danych to strategicznie istotny element biznesu. Znalazło onozainteresowanie wśród większości pracowników. Stało się tak, ponieważ centrum danych jest bijącym sercem wielu przedsiębiorstw, napędzającym innowacje i umożliwiającym pracownikom osiągnięcie maksymalnej wydajności.

W miarę wzrostu biznesowego znaczenia centrum danych, zwiększyły się też wymagania względem jego funkcjonowania – oczekuje się, że będzie działać szybko, efektywnie i bezpiecznie. Właśnie dlatego optymalizacja centrum danych odgrywa tak ważną rolę.

Porządek i automatyzacja

Firmy coraz częściej poszukują kombinacji technologii i procesów, które pozwoliłyby na zwiększanie efektywności działania centrów danych. Może to być, przykładowo, zwiększenie wskaźnika PEU (Power Usage Effectiveness), czyli efektywności wykorzystania energii, wyłączenie nieużywanych serwerów albo zastosowanie nowego podejścia do aplikacji, albo zwiększenie poziomu automatyzacji.

Zasadniczo tego typu działania wiążą się z automatyzowaniem procesów, które tradycyjnie wykonywane są ręcznie i trwają znacznie dłużej. Grupa badawcza ESG przedstawiła niedawno wyniki projektu dotyczącego priorytetowych inicjatyw IT w 2017 r.: 15% ankietowanych odpowiedziało, że na czele listy znajduje się modernizacja centrum danych, którą definiowali jako zwiększanie poziomu wirtualizacji i automatyzacji środowiska.

To prowadzi nas bezpośrednio do infrastruktury konwergentnej, prekonfigurowanych, wstępnie zintegrowanych rozwiązań, na które składają się wszystkie – tradycyjnie rozproszone - niezbędne elementy technologiczne: serwery, pamięć masowa, urządzenia sieciowe i wirtualizacja.

Rozwiązania hiperkonwergentne, takie jak linia Lenovo Converged HX, przynoszą biznesowi ogromne korzyści. ESG szacuje, że oferowany zwrot z inwestycji może wynieść 387%. Ponadto osiągalne jest 85-proc. przyspieszenie wdrożeń aplikacji, a także 56-proc. zmniejszenie przestojów i opóźnień. Wrażenie robi także to, że, jak stwierdzają autorzy raportu, konwergencja może pozwolić na obniżenie kosztów związanych z posiadaniem centrów danych o 61%. To oszczędności, jakie odczuje cała firma.

W związku z tym, że rozwiązania hiperkonwergentne są zarządzane za pośrednictwem centralnego portalu, kontrolowanie i aktualizowanie wszystkiego staje się znacznie łatwiejsze. To kolejny krok w kierunku zwiększania zwinności, elastyczności i skalowalności.

Ograniczenie przestojów i opóźnień przekłada się na wzrost niezawodności. To oznacza nie tylko większą produktywność organizacji, lecz także wzrost satysfakcji klientów. Świadomość, że aplikacje i usługi, których potrzebują, są szybkie a zarazem zawsze dostępne, ma dla klientów duże znaczenie – przekłada się na ich lojalność.

Korzyści poza centrum danych

Efektywna, skuteczna strategia dla centrum danych będzie miała pozytywny wpływ w skali całego biznesu. Z finansowego punktu widzenia, operacje odpowiednio zoptymalizowanego centrum danych są mniej kosztowne. Wynika to m.in. chociażby z niższych wydatków na energię elektryczną. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą zostać zainwestowane w biznes, w zatrudnienie nowych pracowników lub przeznaczone na zakup nowszych, lepszych urządzeń.

Nowszy komputer PC, laptop, tablet czy smartfon pomaga pracownikom w osiągnięciu większej produktywności – przy biurku, a także w służbowej podroży. Może również przełożyć się na finanse, ponieważ jest mniej prawdopodobne, że nowszy sprzęt będzie wymagał interwencji ze strony IT, a przy tym będzie bardziej bezpieczny.

Nie chodzi tylko o utrzymanie

Automatyzacja operacji wielu centrów danych pozwala zmniejszyć konieczność wykonywania wielu działań ręcznie. Dla departamentu IT może to oznaczać nagły wzrost wolnego czasu, który można spożytkować na realizację innych zadań: można skoncentrować się na rozwoju infrastruktury albo wdrażaniu nowych, przynoszących przychody usług.

W miarę jak aplikacje stają się coraz ważniejsze dla biznesu – przecież właśnie tam znajduje się cała logika – niezwykle ważne staje się zapewnienie IT możliwości poświęcenia jak największej ilości czasu na pracę nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które przyniosą firmie korzyści.

Nowa generacja hybrydowych centrów danych może zabezpieczyć organizację na przyszłość. Systemy, usługi, sprzęt i oprogramowanie mogą być przeniesione na wyższy poziom dzięki optymalizacji. To z kolei umożliwi pracownikom, w skali całego przedsiębiorstwa, uzyskanie większej elastyczności, zwinności, produktywności, a także pozwoli firmom stać się bardziej innowacyjnymi.

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dowiesz się o webinarach, nowych case study oraz white paperach.