Optymalizacja aplikacji w rozwiązaniach SAP

Firma Mercury Interactive, zajmująca się optymalizacją technologii biznesowej, poinformowała, że oprogramowanie Mercury QuickTest Professional 6.5 - część Mercury Quality Center - uzyskało certyfikat SAP na integrację z interfejsem extended Computer Aided Test Tool 6.20 (SAP eCATT), opartym na interfejsie graficznym Windows.

Integracja z SAP NetWeaver pozwala na wykonywanie testów jakości w środowiskach wykraczających poza rozwiązania oparte na Windows i SAP, takich jak zaawansowane, wieloplatformowe, zintegrowane aplikacje kompozytowe, tradycyjne i własne.

SAP Web Application Server rozszerzony o Mercury QuickTest Professional pozwala optymalizować korporacyjne testy jakości i wykonywać je z centralnej lokalizacji.

Zobacz również:

Mercury QuickTest Professional zapewnia funkcje zautomatyzowanego testowania jakości aplikacji ograniczające ręczne procedury, wymagające zaawansowanej wiedzy technicznej. Interfejs SAP eCATT stanowi część SAP NetWeaver i pomaga w planowaniu całego etapu testowania, przydzielaniu obowiązków i zarządzaniu przypadkami testowymi, łącznie z wykonywaniem testów, rejestrowaniem przypadków testowych, generowaniem danych wejściowych i automatyzowaniem testów.

Próbną wersję Mercury QuickTest Professional do integracji z SAP NetWeaver można pobrać ze strony: http://www.mercuryinteractive.com/solutions/sap.


TOP 200