Optyczny Zip

Iomega wprowadziła na rynek nagrywarkę CD-RW ZipCD. Jest to nowy produkt w ofercie firmy, która była dotąd znana przede wszystkim z napędów Zip, Jaz lub Ditto wykorzystujących technologie zapisu magnetycznego.

Iomega wprowadziła na rynek nagrywarkę CD-RW ZipCD. Jest to nowy produkt w ofercie firmy, która była dotąd znana przede wszystkim z napędów Zip, Jaz lub Ditto wykorzystujących technologie zapisu magnetycznego.

Nagrywarka płyt optycznych ZipCD zapewnia 4-krotną prędkość zapisu płyt CD-R i CD-RW oraz 24-krotną odczytu przy średnim czasie dostępu do danych 125 ms. Urządzenie jest wyposażone w bufor pamięci o pojemności 2 MB, interfejs ATAPI i przeznaczone do instalacji wewnątrz komputera. Do nagrywarki jest dołączany pakiet oprogramowania zawierający Adaptec DirectCD (program do obsługi zapisu płyt w systemie pakietowym i kopiowania bezpośrednio przez Eksplorator Windows), Adaptec EasyCD Creator (pakiet do tworzenia lub kopiowania płyt CD-RW), Avery Media Software (aplikacja do tworzenia obwolut lub innych etykiet), Adobe Photoshop 5.0 LE (pakiet do edycji grafiki) oraz Iomega QuickSync (program do kopiowania "w locie" na CD-RW wybranych plików lub katalogów).

Cena Iomega ZipCD wynosi ok. 900 zł netto.


TOP 200