Optyczne sieci oczkowe

Całkowicie optyczne sieci oczkowe stanowią obiecujące rozwiązanie problemu nadchodzącego ogromnego zapotrzebowania na pasmo IP.

Całkowicie optyczne sieci oczkowe stanowią obiecujące rozwiązanie problemu nadchodzącego ogromnego zapotrzebowania na pasmo IP.

Umożliwią one operatorom sieciowym skalowanie sieci do wartości terabitowych, zapewnienie usługi typu "wskaż i kliknij", uzupełnienie istniejących i przyszłych routerów obsługujących protokoły IP następnej generacji tudzież redukcję kosztów przez zredukowanie liczby regeneratorów i hubów.

Internet zmienia przemysł telekomunikacyjny. Różnorodne aplikacje internetowe, takie jak handel elektroniczny, przekaz strumieni audio i wideo oraz internetowe rozpowszechniania oprogramowania, pożerają pasmo sieci optycznych. Przekazywanie danych stanowi ponad połowę całego ruchu w sieci publicznej i oczekuje się, że z końcem 2003 r. będzie on 26 razy większy od ruchu związanego z tradycyjnym przekazem głosu.

Tradycyjne sieci punkt-punkt nie zapewniają skalowalności, niskiego kosztu przypadającego na jeden przekazywany bit, odpowiedniej szybkości lub prostoty działania wymaganej do przenoszenia ruchu w Internecie następnej generacji. Operatorzy sieciowi, którzy zamierzają konkurować w obniżeniu kosztów Internetu, muszą podjąć zdecydowane działania prowadzące do rozwoju swoich sieci, budując infrastruktury optyczne, które podołają wzrostowi ruchu internetowego.

Dzisiejsze architektury oparte na standardzie SONET (Synchronous Optical Network) są wystarczające do przenoszenia ruchu głosowego, ale nie mają elastyczności i wydajności pasma niezbędnego do przenoszenia ruchu internetowego, z jakim trzeba będzie liczyć się w przyszłości. Infrastruktura oparta na pierścieniu jest w gruncie rzeczy siecią "rur", która wymaga do transportu danych przez sieć użycia nadmiarowego wyposażenia. Ponadto sieci te - dla zapewnienia odnowy i odpowiedniego poziomu zabezpieczeń - wymagają, aby w każdym momencie było osiągalne w formie rezerwy przynajmniej 50 proc. pojemności światłowodu. Jest to drogi i nieefektywny sposób przenoszenia ruchu w Internecie.

Optyczne sieci oczkowe

Jak to działa

Aby sprostać gwałtownie rosnącym wymaganiom na pasmo IP, sieci muszą być konfigurowane w architekturze całkowicie optycznych sieci oczkowych (all-optical mesh net). Topologia ta dobrze oddaje charakter ruchu internetowego: wielopunkt-wielopunkt. Sieci tego typu zmniejszają również ilość wyposażenia potrzebnego do przenoszenia ruchu, równocześnie zwiększając pojemność transmisyjną sieci IP. Oczko można zorganizować w wielu architekturach logicznych dopuszczających elastyczne konfiguracje, które wspierają w rozległych sieciach różnorodny ruch i różnorodne wymagania odnośnie zabezpieczeń. Pomiędzy różnymi punktami przecięcia sieci istnieją zwielokrotnione trasy, w przypadku uszkodzenia światłowodu lub błędów transmisji ruch można przenieść na alternatywną ścieżkę. Operatorzy sieciowi mogą zapewnić bezpieczne usługi ważnym, wrażliwym na opóźnienia czasowe aplikacjom, jak również usługi niezabezpieczone dla przeglądarek webowych i innych aplikacji biznesowych.

Eliminując z rdzenia sieci elektronikę, architektury całkowicie optycznych sieci oczkowych jeszcze bardziej upraszczają sieci. Dzięki użyciu bardzo długich łączy światłowodowych eliminuje się potrzebę użycia regeneratorów na przestrzeni kilku tysięcy kilometrów, co owocuje 5-8 razy mniejszą liczbą elektronicznych regeneratorów w sieciach międzymiastowych. Ponadto przełączniki i multipleksery optyczne typu add-drop mogą promieniom wyznaczać bezpośrednie trasy w sieci, eliminując potrzebę użycia w rdzeniu sieci przełączników elektronicznych w miejscach, gdzie wiele światłowodów skupia lub rozdziela użytkowników. Zmniejszenie liczby elementów sieciowych i wyeliminowanie elektroniki znacznie zwiększa niezawodność.

Korzyści zdecydowanie wzrastają, jeśli połączy się sieci oczkowe ze zintegrowanymi systemami zarządzania. W tradycyjnych sieciach optycznych wymagany jest truck roll, jeśli zachodzi potrzeba dostarczenia dodatkowej pojemności w celu rozmieszczenia regeneratorów we wszystkich miejscach usytuowania regeneratorów wzdłuż tych obwodów. W całkowicie optycznych sieciach oczkowych nowe ruchu mogą być zaopatrywane zdalnie przez oprogramowanie zarządzające siecią. Ruch może być ustalony na nowych routerach przez zainstalowanie na początku i końcu pożądanej ścieżki transmisyjnej w urządzeniach wzdłuż trasy pary nadajnik-odbiornik (transmitter-receiver). Dzięki temu dostawcy usług mogą w trybie natychmiastowym zapewnić usługi, na przykład mogą włączyć nowe usługi IP o wiele wcześniej od konkurujących usługodawców nadal wykorzystujących tradycyjne sieci.

Całkowicie optyczne sieci oczkowe zapewniają dalekosiężne transmisje, z całkowicie optycznym przełączaniem i bardzo wysoką pojemnością, czyli podstawowymi wymaganiami stawianymi przed Internetem następnej generacji. Dostawcy usług, którzy zaadaptują i zaimplementują architekturę całkowicie optycznych sieci oczkowych, dostosują się do wzrostu wymagań na pasmo, zapewnią szybkie dostarczanie pasma klientom i będą w stanie zaoferować sieci bardziej wydajne. Pozwoli im to rywalizować w strukturach sterowanych Internetem. Co ważniejsze, dostawcy ci zaoferują nowe aplikacje IP i zróżnicowane usługi IP, takie jak szerokopasmowe przekazywanie strumieni mediów i dystrybucja treści internetowych.


TOP 200