Optyczne sieci dostępowe - perpektywy rozwoju

W jakim stopniu wykorzystujemy pasmo w łączu dostępowym i czy istnieje zapotrzebowanie na przyspieszanie tych łączy? Czy szybkość transmisji danych po stronie użytkownika to jedyna zaleta popularyzacji światłowodu? Dokąd zmierzają prace standaryzacyjne dotyczące sieci dostępowych następnej generacji? Czego możemy spodziewać się w roku 2013?

Jednym z argumentów przemawiających za rozwojem szerokopasmowego dostępu do sieci jest ogrom danych, jakie w łączach "ostatniej mili" generują użytkownicy internetu.

Przyjrzyjmy się bliżej wynikom analiz instytutu Acreo w Sztokholmie. Z opublikowanych przez badaczy danych wynika, że przeciętny szwedzki internauta miesięcznie pobrał przez łącze 1 Mb/s nieomalże 13 GB danych, co w przeliczeniu dało koszt w przeliczeniu ponad 5 PLN za 1 GB danych. Dla usługi 100 Mb/s wyniki były odpowiednio 183 GB i nieco ponad 1 PLN za 1 GB danych. Statystycznie użytkownicy łączy 1 Mb/s przez 3% czasu swojej aktywności w sieci wykorzystywali całe dostępne pasmo. W takim samym czasie (3%) użytkownicy łączy 100 Mb/s wykorzystywali zaledwie 5% dostępnego pasma. W kraju od lat obecnym w czołówkach statystyk opisujących rozwój dostępu szerokopasmowego taki wynik zaskakuje i (z pozoru) poddaje w wątpliwość potrzebę dalszych inwestycji.

Za takim inwestycjami przemawiają jednak wnioski z równoległych badań przeprowadzonych przez inną grupę naukowców z... tego samego instytutu, która analizowała wpływ penetracji optycznych sieci dostępowych na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Szwecji. Okazało się, że dostęp do takich łączy przekłada się na wzrost populacji ludności zamieszkującej dany obszar, lokalny spadek bezrobocia oraz oszczędności w wydatkach związanych z administracją poprzez wirtualizację urzędów i usług.

Z punktu widzenia państwa takie społeczno-ekonomiczne znaczenie wdrażania technologii światłowodowej w "ostatniej mili" jest więc bardzo ważnym argumentem w dyskusjach o dalszym rozwoju telekomunikacji. W dodatku pierwsze opisane badania nie biorą pod uwagę usług sieciowych, które pojawią się w niedalekiej przyszłości i zdominują zapotrzebowanie na szybkie łącza, np. managed-IPTV o wysokiej rozdzielczości.

Dostęp następnej generacji

Jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych na świecie, Deutsche Telekom, opublikował listę wymagań względem technologii dostępowych następnej generacji, NGA (Next Generation Access), które powinny zapewnić transmisję danych według prognoz ruchu w sieci na 2030 rok:

• Szczytowe pasmo w łączu dostępowym dla użytkowników domowych: 1 Gb/s; dla odbiorców biznesowych: 10 Gb/s.

• Trwałe dostępne pasmo w okresie szczytu ruchu w sieci rzędu 500 Mb/s dla użytkowników domowych przy założeniu maksymalnego stosunku downstream/upstream 2:1.

• Zasięg pasywnej sieci optycznej, PON (Passive Optical Network), rzędu 20-40km dla linii głównych oraz dla linii zapasowych 60-90km.

• Możliwość podłączenia maksymalnie 1024 optycznych jednostek sieciowych - ONU (Optical Network Unit) - przypadających na jeden światłowód w sekcji od zakończenia linii optycznej po stronie operatora - OLT (Optical Line Terminal) - do węzła zdalnego w optycznej sieci dystrybucyjnej.


TOP 200