Optimus z Prokomem

Nowosądecka spółka podpisała umowę z Prokomem na dostawę sprzętu komputerowego dla szkolnych pracowni komputerowych. Wartość umowy przekracza 5,4 mln zł.

Dostawa obejmować ma 119 zestawów serwerowych i 2521 zestawów komputerów PC. Zgodnie z postanowieniami umowy całość dostaw wykonana zostanie jeszcze w 2003 r.

Prokom został wyłoniony w przetargu zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Kontrakt przewiduje dostawę, instalację i integrację 145 pracowni internetowych dla szkół w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim i łódzkim. Zwycięska oferta Prokomu wynosiła ok. 6,30 mln zł.

Zobacz również:


×