Optimus winien fiskusowi 18,4 mln zł?

Według krakowskiego urzędu skarbowego poprzez pozorne transakcje eksportowo-importowe w latach 1998-1999 spółka winna jest Skarbowi Państwa z tytułu zaległości podatkowych ponad 18 mln zł. O podobne praktyki w ub.r. została oskarżona JTT Computer SA, a cała sprawa miała finał w sądzie. Sąd uznał jednak, że działania takie nie nosiły znamion czynu zabronionego.

Optimus poinformował w komunikacie, iż otrzymał decyzję krakowskiego Urzędu Kontroli Skarbowej, według której spółka winna jest Skarbowi Państwa 18,4 mln zł. Zaległości wynikają - zdaniem urzędu - z faktu, że w latach 1998-1999 Optimus dokonywał pozornych transakcji importowo-eksportowych, czego wynikiem są nie zapłacone podatki wraz z odsetkami na łączną kwotę ponad 18 mln zł.

"Przeważająca kwota zaległości podatkowych dotyczy podatku od towarów i usług i jest konsekwencją postawienia przez inspektora kontroli skarbowej zarzutu dokonywania pozornych transakcji eksportowo-importowych w celu uniknięcia zapłaty podatku od towarów i usług" - uargumentował swoją decyzję krakowski urząd.

Zobacz również:

  • Windows 11 - czy warto już zaktualizować firmowe komputery?
  • Microsoft Office 365 - lista wersji, najważniejsze zmiany dla biznesu

Optimus natomiast uważa, iż wydane przez inspektora decyzje są błędne, ponieważ zostały oparte nie tylko na materiale dowodowym niekompletnym, ale i wadliwie zebranym. Nie można, zdaniem Optimusa, traktować jako pozornych transakcji, do których rzeczywiście doszło, czego dowodem są nie kwestionowane przez inspektora kontroli skarbowej dokumenty celne wywozowe i przywozowe. Obecnie spółka przygotowuje odwołania od decyzji do Izby Skarbowej w Krakowie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200