Optimus w liczbach

W ciągu pięciu lat Optimus spadł z pierwszego na 28. miejsce wśród największych firm IT w Polsce (przy założeniu, że przychody firmy w IV kwartale będą miały podobny udział w całkowitych przychodach, jak w latach 2000 i 2001, a pozostałych firm się nie zwiększą).

W ciągu pięciu lat Optimus spadł z pierwszego na 28. miejsce wśród największych firm IT w Polsce (przy założeniu, że przychody firmy w IV kwartale będą miały podobny udział w całkowitych przychodach, jak w latach 2000 i 2001, a pozostałych firm się nie zwiększą).

Optimus w liczbach

Przychody (w mln zł)

Optimus w liczbach

Zysk/strata netto (w mln zł)

Optimus w liczbach

Sprzedaż PC (w tys. sztuk)

Optimus w liczbach

Zatrudnienie (liczba osób)

* - po trzech kwartałach 2002 r.

** - planowane na koniec roku

Źródło: Raport Computerworld TOP 200, informacje własne i firmy


TOP 200