Optimus szykuje następną emisje akcji

Korzystna dla spółki decyzja KNF, umożliwiła powrót do planów kolejnej emisji akcji. Zarząd Optimusa sądzi, że mogłoby do niej dojść w lutym 2007 roku.

W grę obecnie wchodzi emisja 39 mln akcji w cenie nominalnej 1 zł. Środki te przeznaczyłby na spłatę zobowiązań oraz finansowanie rozwoju. Z szacunków wynika, że po spłacie kredytów spółka dysponowałaby co najmniej kwotą rzędu 25 mln zł. Decyzja w sprawie emisji ma zapaść na listopadowym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Obrót akcjami Optimusa zawieszony jest do 20 października. Przypomnijmy, że Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła wcześniejszą decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wykluczeniu spółki Optimus z obrotu giełdowego.