Optimus stworzy internetową platformę handlu elektronicznego

W tym celu Optimus kupił licencję na oprogramowanie amerykańskiej firmy Commerce One. Zostanie ona także udziałowcem - przejmie ok. 10% akcji - nowej spółki Optimusa, która będzie zarządzać powstającą platformą.

Optimus SA zawarł umowę licencyjną z amerykańską firmą Commerce One, producentem rozwiązań służących do budowy platform handlu elektronicznego typu business-to-business. Wartość kontraktu wynosi ok. 7,5 mln USD. Optimus ma zamiar wykorzystać zakupione rozwiązanie w odrębnej spółce joint venture, w której Commerce One ma objąć 10% udziałów. Amerykańska firma zapłaci za nie 1 mln USD.

Platforma Commerce One umożliwia realizowanie transakcji elektronicznych między przedsiębiorstwami i tworzenie branżowych giełd internetowych. Zakup i uruchomienie platformy Commerce One pozwoli polskiemu producentowi na poszerzenie oferty o rozwiązania handlu elektronicznego dla firm. Dzięki licencji giełda elektroniczna tworzona przez Optimusa będzie mogła zostać włączona do sieci Global Trading Web, która łączy 32 podobne platformy na świecie.

Oprócz podstawowej roli - przesyłania transakcji elektronicznych - za pośrednictwem platformy handlu elektronicznego zarządzanej przez Optimusa oferowane będą usługi zakupu lub sprzedaży towarów w ramach aukcji, zarządzania katalogami produktów, a także usługi dodatkowe (finansowe i logistyczne).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200