Optimus: strata w pierwszym kwartale

Przychody spółki sięgnęły 145,5 mln zł i były niższe o 9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W wyniku spadku dochodów z działalności dystrybucyjnej i osłabienia popytu na komputery Optimus poniósł stratę w wysokości 12,8 mln zł.

Optimus SA w I kw. br. zanotował stratę netto w wysokości 12,8 mln zł. Przychody spółki wynisoły 145,5 mln zł i były o 9% niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jak twierdzi zarząd Optimusa, do osiągnięcia straty przyczyniło się mniejsze zapotrzebowanie na komputery na rynku konsumenckim, jak również mniejszy popyt ze strony małych i średnich firm. Dodatkowo firma zanotowała spadek przychodów z działalności dystrybucyjnej, będący wynikiem nasilającej się konkurencji w tym sektorze rynku.

Optimus zapowiada kontynuowanie wdrażania planu restrukturyzacji, przyjętego pod koniec marca br. Zakłada on skoncentrowanie się na podstawowej działalności spółki, czyli sprzedaży komputerów, i opracowanie planów dalszego rozwoju spółek zależnych. Firma zamierza również znaleźć partnera strategicznego. Optimus podpisał już umowę o wspólnym prowadzeniu projektów informatycznych z Compaq Computer. Rozmowy dotyczące konsolidacji prawdopodobnie jednak będą dotyczyć działalności dystrybucyjnej.

Zobacz również:

  • Raport o stanie cyfrowej bankowości
  • IFS z sukcesem zakończył 2020
  • Google wyda 2,1 mld dol. na budynek biurowy w Nowym Jorku
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200