Optimus rozpoczyna handel na platformie Xtrade

Obie spółki podpisały umowę o współpracy w zakresie sprzedaży towarów i usług Optimusa na platformie handlu elektronicznego Xtrade.

3 września br. spółki SA i Xtrade SA podpisały umowę o współpracy. Optimus, który jest większościowym udziałowcem (64,5% akcji) w spółce Xtrade, będzie mógł zaoferować na platformie typu B2B, prowadzonej przez Xtrade, produkowane przez siebie komputery i sprzęt komputerowy.

Optimus na mocy podpisanego porozumienia stanie się certyfikowanym dostawcą sprzętu dla klientów platformy Xtrade. Oferta produktowa Optimusa będzie prezentowana w formie Katalogu Elektronicznego, z którego korzystać będą mogli wszyscy uczestnicy platformy Xtrade.

Zobacz również:

***

Xtrade rozpocznie komercyjną działalność w ostatnim kwartale bieżącego roku


TOP 200