Optimus przejmie TCH Systems

Firma zapłaci za tę spółkę ok. 4 mln zł. Kierownictwo nowosądeckiej firmy już w czerwcu br. zapowiadało przejęcie jednego z polskich integratorów.

Optimus SA podpisał przedwstępną umowę kupna za 3,95 mln zł 149.500 akcji spółki TCH Systems SA uprawniających do 99,8% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podał Optimus w dzisiejszym (7 sierpnia) komunikacie.

<b>Więcej z integracji</b>

Na bazie TCH Systems powstanie spółka Optimus Enterprise SA, która po wydzieleniu z nowosądeckiej firmy zajmować będzie się realizacją projektów informatycznych oraz prowadzeniem działalności związanej z szyfrowaniem i ochroną danych. Partnerami przy projektach integracyjnych Optimusa mają być także Compaq Computer i Oracle Polska.

Zobacz również:

  • McAfee Enterprise i FireEye połączyły się pod marką Trellix
  • Ten ruch Muska pokazuje, że liczy się on z możliwością rychłego przejęcia Twittera
  • Oracle tnie koszty i zwalnia pracowników?

Oferta TCH Systems obejmuje obecnie systemy klasy MRP i ERP (Baan, Exact, iRenesance), systemy wspomagania decyzji oraz usługi integracyjne w zakresie rozwiązań internetowych (e-commerce, portale korporacyjne, tworzenie dedykowanych aplikacji internetowych). TCH Systems realizuje wdrożenia z m.in. z wykorzystaniem platform sprzętowych firm Sun czy IBM.

Według przedstawicieli Optimusa, umowa nie zakłada ograniczenia do produktów własnej marki czy strategicznego partnera spółki - Compaqa. "Przystosowanie TCH Systems do działania w strukturze Optimusa, nie będzie wiązać się z rewolucyjnymi zmianami w tej spółce. Pozyskanie gotowych rozwiązań informatycznych dla klientów korporacyjnych to dla Optimusa kolejny etap realizacji przyjętego planu restrukturyzacji. Integracja systemów informatycznych to strategiczny kierunek rozwoju firmy" - mówi Justyna Durmaj, dyrektor działu PR w Optimus S.A.

<b>Jak i kiedy</b>

Warunkiem zawarcia ostatecznej umowy jest podniesienie kapitału TCH Systems poprzez emisję 50.000 akcji serii D, których cenę emisyjną ustalono na 25 zł za sztukę. Po tej emisji udział Optimusa w TCH Systems osiągnie poziom 99,8%.

Według niepotwierdzonych jeszcze informacji, umowa może zostać sfinalizowana już pod koniec sierpnia br. W chwili obecnej nieznane są natomiast losy działającej w ramach Grupy TCH - spółki doradczej TCH Consulting.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200