Optimus pozbył się PAGI

Akcje operatora sieci satelitarnej VSAT kupił Northern Lights Polska. Wcześniej odkupił akcje PAGI od Prokom Software SA.

Wczoraj (10 czerwca) Optimus podpisał z Northern Lights Polska (NLP) umowę zbycia wszystkich posiadanych akcji (ok. 44,4%) Powszechnej Agencji Informacyjnej SA (PAGI). Wcześniej NLP odkupił akcje PAGI od Prokom Software SA. Firma ma 98% akcji PAGI.

Wartości transakcji nie podano. Prokom otrzymał za 43% akcji PAGI w listopadzie 2000 r. ok. 56 mln zł. Optimus zapewne znacznie mniej.

Zobacz również:

  • Ericsson i Apple doszły do porozumienia

Jednocześnie Optimus podpisał umowę sprzedaży stronie trzeciej prawa do wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej PAGI. Zobowiązanie strony trzeciej wobec Optimus S.A. z tytułu zbycia praw do wierzytelności zostało w całości poręczone przez nabywcę akcji.

Wyjście jest konsekwencją strategii realizowanej przez nowy zarząd Optimusa zmierzającej do skoncentrowania się na działalności w sektorze IT i sprzedaży posiadanych udziałów w spółkach nie związanych z podstawową działalnością.

Kolejną spółką, której pozbędzie się zapewne Optimus będzie Xtrade.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200