Optimus ogłosił nową strategię dla grupy kapitałowej

Ostatnie trzy lata obfitowały w rozliczne zmiany i roszady w zarządzie oraz radzie nadzorczej nowosądeckiego Optimusa. Można było odczuć, że Roman Kluska - prezes i główny udziałowiec firmy - wciąż poszukuje współpracowników, którzy umożliwiliby spółce pozbycie się wizerunku wyłącznie producenta komputerów.

Ostatnie trzy lata obfitowały w rozliczne zmiany i roszady w zarządzie oraz radzie nadzorczej nowosądeckiego Optimusa. Można było odczuć, że Roman Kluska - prezes i główny udziałowiec firmy - wciąż poszukuje współpracowników, którzy umożliwiliby spółce pozbycie się wizerunku wyłącznie producenta komputerów.

Pierwsze kroki w tym kierunku firma podjęła w 1996 r. informując, że zamierza oprzeć działalność na trzech filarach: multimedia i Internet (inwestycja w Pascal, utworzenie portalu Onet.pl); pion integracji systemów informatycznych i inwestycje w technologie ochrony danych (II Oddział Optimus SA) oraz produkcję komputerów PC. Wiedzę, konieczną przy prowadzeniu projektów integratorskich, zwłaszcza w administracji publicznej, miała przynieść współpraca z Lockheed Martin Mission System. W połowie 1998 r. powstała firma Optimus Lockheed Martin (OLM).

Pół roku temu przewodniczącym Rady Nadzorczej Optimus SA został Jerzy Kalinowski, a wiceprezesem zarządu do spraw strategii i rozwoju - Leszek Wroński (byli konsultanci PricewaterhouseCoopers). Oczekiwano wtedy, że Optimus wreszcie doczeka się strategii krystalizującej wizję firmy. W wystąpieniach publicznych Jerzy Kalinowski wielokrotnie podkreślał, że jej przyszłość należy do Internetu, a firma, która nie zrozumie znaczenia handlu elektronicznego, zniknie z rynku. Zdaniem Jerzego Kalinowskiego, Optimus musi wykorzystać "efekty synergii w trójkącie: produkcja sprzętu - usługi integracyjne - usługi internetowe". Pod takim kątem - przy malejącym udziale nowosądeckiej firmy w rynku komputerów PC i o wiele skromniejszych zyskach z usług integracyjnych niż zakładano, a jednocześnie rosnącej popularności portalu Onet.pl - powstała nowa strategia. Nazwano ją Optimus@Internet.

Portal Onet.pl stanie się centralnym elementem "zarządzania klientem". Komputery będą oferowane z myślą o korzystaniu z Internetu. Doświadczenia w organizacji łańcucha dostaw za pośrednictwem Internetu Optimus zamierza wykorzystać przy projektach dla klientów biznesowych. Aby wzmocnić spółkę Optimus-Pascal, do której należy portal Onet.pl, kierownictwo firmy poszukuje dla niej partnera branżowego. Wybór partnera ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy.

Jak twierdzą przedstawiciele Optimus SA, w handlu elektronicznym należy położyć nacisk na zarządzanie łańcuchem dostaw, ochronę i bezpieczeństwo informacji, obsługę transakcji elektronicznych (typu business-to-business), oprogramowanie wspomagające procesy biznesowe (systemy ERP, CRM, pracy grupowej), a także budowę infrastruktury. Optimus zamierza wdrażać aplikacje w tym obszarze, a następnie projektować infrastrukturę techniczną do realizacji systemów internetowych.

Nowa strategia przewiduje także, że pion integracji przechodzi do OLM. Zdaniem Romana Kluski, aby utrzymać dotychczasowy parytet udziałów (51% Optimus, 49% - Lockheed Martin), musi nastąpić dokapitalizowanie spółki przez Lockheed Martin.

Czy kurs na handel elektroniczny zdobędzie uznanie inwestorów? Przed rokiem na warszawskiej giełdzie za akcję Optimusa płacono 33 zł. Ciągłe zmiany w kadrze zarządzającej, dotychczas nie ustalona strategia, kłopoty z OLM nie nastrajały inwestorów optymistycznie. Nieoficjalne informacje o tym, że Optimus może stać się pierwszą polską firmę teleinformatyczną skoncentrowaną na Internecie, spowodowały - zwłaszcza od listopada br.- radykalny wzrost ceny akcji (73,3 zł w dniu ogłoszenia nowej strategii).