Optimus: nowy zarząd i lustracja umów z Zatrą

Spółka ma nowy zarząd, który powołała nowa rada nadzorcza, wybrana przez akcjonariuszy, wśród których największym ponownie został Zbigniew Jakubas. Jak donosi Parkiet, Jakubas zapowiedział, że nowe władze sprawdzą umowy zawarte z firmą Zatra na montaż komputerów marki Optimus. Kontrola ma wykazać czy zlecenie składania sprzętu na zewnątrz przyniosło zapowiadane oszczędności. Wyniki będą podstawą do dalszej współpracy ze skierniewicką firmą.

Jak informowaliśmy wcześniej sąd rejestrowy unieważnił ubiegłoroczną emisję akcji spółki serii D, którą objął Michał Dębski , prezes i właściciel Zatry, stając się największym akcjonariuszem firmy. W jego ręce trafił pakiet 30-proc. akcji Optimusa w zamian za 45% akcji Zatry).

Operacja ta odbyła się bez poinformowania współwłaścicieli spółki i uczestników rynku, co stanowiło podstawę do ukarania spółki przez nadzór wykluczeniem z giełdy i grzywną 500 tys. zł. Komisja Nadzoru Finansowego przywróciła później akcje spółki do obrotu, ale karę finansową utrzymała. Nałożyła też blisko 6 tys. zł kary na Michała Lorenca, byłego już prezesa, za niedopełnienie obowiązku informacyjnego. Sprawę emisji badała także ABW. Decyzja sądu sprawiła, że najwięcej akcji Optimusa (22%) ponownie kontroluje Zbigniew Jakubas.

Nowe władze

Na walnym zgromadzeniu 29 czerwca akcjonariusze wybrali nową radę nadzorczą pod przewodnictwem Katarzyny Ziółek, prawniczki Zbigniewa Jakubasa - podaje agencja ISB. Zgromadzenie zdecydowało także o podwyższeniu kapitału o 18,768 mln zł przez emisję akcji serii C1, które zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, a to oznacza to, że Zbigniew Jakubas zachowa kontrolę nad firmą - informuje agencja ISB.

Nowy zarząd Optimusa został powołany w poniedziałek. Prezesem firmy został Jarosław Ołowski, wcześniej m.in. prezesa zarządu w Agencji Rozwoju Mazowsza oraz dyrektora zarządzającego w Przedsiębiorstwie Państwowym SPHW. Ołowski zajmie się w pierwszej kolejności kontrolą umów zawartych przez poprzedników.

Zanim powołano nową radę nadzorczą oraz zarząd, poprzedni prezes zarządu Piotr Lewandowski złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu bez redukcji długu oraz wniósł apelację od wyroku unieważniającego emisję akcji z czerwca 2006 roku. Co nowy zarząd zrobi z decyzjami poprzedników? - czekamy na informacje ze spółki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200