Optimus jednak zapłaci?

Grupa Onet.pl otrzymała decyzję Izby Skarbowej w Krakowie utrzymującą w mocy nakaz zapłaty należności na łączną kwotę 18 mln zł. Inspektorzy skarbowi utrzymują, że w latach 1998-1999 Optimus dokonywał pozornych transakcji importowo-eksportowych. Spółka zapowiada dalsze odwołania.

Grupa Onet.pl otrzymała decyzję Izby Skarbowej w Krakowie utrzymującą w mocy nakaz zapłaty należności na łączną kwotę 18 mln zł. Zaległości podatkowe według izby wynikają z faktu, że w latach 1998-1999 Optimus dokonywał pozornych transakcji importowo-eksportowych. Podobne praktyki zarzucano również JTT Computer.

Izba Skarbowa nie uwzględniła złożonego przez spółkę odwołania. Grupa Onet nie zgadza się z takim rozstrzygnięciem i zapowiada dalsze odwołania. Według przedstawicieli Optimusa zarzut o pozorności transakcji jest bezpodstawny, gdyż spółka posiada niekwestionowane przez inspektora kontroli skarbowej wywozowe i przywozowe dokumenty celne.

Zobacz również:

Na mocy umowy zawartej w lutym br. między Optimus SA a Grupą Onet.pl, zobowiązania podatkowe związane z funkcjonowaniem technologicznej części firmy przed podziałem przejmuje Optimus SA.