Optimus dla szkół

Nowosądecka spółka, za pośrednictwem firm Wasko i BIATEL, dostarczy ponad 5 tys. komputerów dla szkół w ramach przetargu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Współpracująca z Optimusem gliwicka spółka Wasko wygrała przetarg MENiS na dostawę sprzętu komputerowego dla 141 pracowni internetowych z tzw. IV regionu, który obejmuje województwa podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie. Wartość umowy wynosi ponad 5,97 mln zł. Warszawski BIATEL zawarł natomiast z ministerstwem kontrakt o wartości 6,78 mln zł na dostawę komputerów dla szkół z województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. (region I). Łącznie do szkół trafi ponad 5 tys. komputerów i ok. 200 serwerów Optimusa. Mimo niskiej marży jest to znacząca dla firmy umowa. W ostatnim okresie duże przetargi wygrywali konkurenci Optimusa: NTT oraz zwłaszcza JTT, któremu przypadł udział w dostawach komputerów dla MENiS jak i ponad 12 tys. terminali dla urzędów celnych.

Zobacz również:


×