Optimus będzie obsługiwał Internetową Agencję Ubezpieczeń

Optimus podpisał umowę o współpracy w zakresie sprzedaży przez Internet usług ubezpieczeniowych z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Compensa SA.

Optimus podpisał umowę o współpracy w zakresie sprzedaży przez Internet usług ubezpieczeniowych z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Compensa SA.

W ramach kontraktu nowosądecka spółka zaprojektuje, wdroży i będzie prowadziła bieżącą obsługę techniczną Internetowej Agencji Ubezpieczeniowej Compensa On-line.


TOP 200