Optimus będzie klientem platformy Xtrade

Optimus Technologie SA zakończył pierwszy etap wdrożenia systemu BuySite firmy CommerceOne. Aplikacja ta pozwoli zarządzać procesem zaopatrzenia i tworzenia zamówień na platformie handlu elektroniczne...

Optimus Technologie SA zakończył pierwszy etap wdrożenia systemu BuySite firmy CommerceOne. Aplikacja ta pozwoli zarządzać procesem zaopatrzenia i tworzenia zamówień na platformie handlu elektronicznego Xtrade.

Umowa Optimusa Technologie SA ze spółką Xtrade SA została zawarta 21 grudnia ub.r. Przedstawiciele Optimusa nie prognozują na tę chwilę poziomu oszczędności jaki spółka uzyska dzięki zakupom z wykorzystaniem platformy Xtrade. Aktywny udział na platformie uzależnia od tego, jak szybko i sprawnie nastąpi planowany podział nowosądeckiego podmiotu.

Zobacz również:

Dotychczas Optimus, będący większościowym udziałowcem (64,5% akcji) spółki Xtrade, dostarczał klientom platformy produkowane przez siebie komputery i sprzęt. Optimus planuje, że w przyszłości kolejne podmioty z Grupy Optimus SA będą korzystać z platformy Xtrade i realizować zakupy m.in. materiałów biurowych, eksploatacyjnych czy marketingowych.


TOP 200