Optimus awansuje

11 października Urząd Rady Ministrów i firma Optimus z Nowego Sącza podpisali w Warszawie ramowe porozumienie generalne dotyczące dostaw sprzętu i oprogramowania. Dokument sygnował dyrektor Biura Informatyki URM Andrzej Florczyk, a ze strony Optimusa - jego prezes - Roman Kluska. Była to 14. tego typu umowa podpisana przez BI URM, a jednocześnie pierwsza wiążąca w ten sposób rząd z firmą komputerową o kapitale całkowicie polskim. Optimus wprawdzie jako firma nie ma jeszcze formalnie przyznanego certyfikatu normy ISO 9000 (był to warunek podpisywania umów generalnych z BI URM), ale dostawcy komponentów do montowanych w Polsce komputerów m.in. (IBM i WYSE) normy takie posiadają. Sam Optimus zaś rozpoczął procedurę konieczną do uzyskania certyfikatu.

11 października Urząd Rady Ministrów i firma Optimus z Nowego Sącza podpisali w Warszawie ramowe porozumienie generalne dotyczące dostaw sprzętu i oprogramowania. Dokument sygnował dyrektor Biura Informatyki URM Andrzej Florczyk, a ze strony Optimusa - jego prezes - Roman Kluska. Była to 14. tego typu umowa podpisana przez BI URM, a jednocześnie pierwsza wiążąca w ten sposób rząd z firmą komputerową o kapitale całkowicie polskim. Optimus wprawdzie jako firma nie ma jeszcze formalnie przyznanego certyfikatu normy ISO 9000 (był to warunek podpisywania umów generalnych z BI URM), ale dostawcy komponentów do montowanych w Polsce komputerów m.in. (IBM i WYSE) normy takie posiadają. Sam Optimus zaś rozpoczął procedurę konieczną do uzyskania certyfikatu.

Optimus powstał w 1988 r. jako bardzo mała kilkunastoosobowa spółka, działająca na poddaszu domu prezesa. Kapitał założycielski spółki wynosił wówczas 150 tys. zł. Dalszy rozwój był na tyle dynamiczny, że w 1992 r. obroty nowosądeckiej centrali Optimusa wyniosły 648 mld zł, a w holdingu sieci firm Optimusa aż 903 mld zł. Jak podkreślił prezes Kluska, swój sukces Optimus zawdzięcza zdolnościom i dynamizmowi absolwentów krakowskich uczelni technicznych, których bardzo chętnie zatrudnia.

W rankingu czasopisma PC Europe, Optimus zajął XI miejsce wśród europejskich producentów komputerów. W Polsce powiodło mu się nieco gorzej: Gazeta Bankowa w ogóle nie zauważyła Optimusa na swojej liście 500 największych krajowych przedsiębiorstw, choć powinien trafić do pierwszej setki. Z kolei w rankingu 100 firm komputerowych 1992 r. ComputerWorld, Optimus został sklasyfikowny na II miejscu, przed - wówczas jeszcze międzynarodowym - Soft-tronikiem. Obecnie Optimus zarządza siecią 230 sklepów na terenie Polski, kilkunastoma oddziałami, a także prowadzi trzy centra produkcyjno-handlowe: w Nowym Sączu, Warszawie i Bydgoszczy. Zagraniczne oddziały firmy działają w Brześciu (Białoruś), Kijowie (Ukraina) oraz Koszycach (Słowacja). Zakład w Nowym Sączu zatrudnia dziś 300 osób, a w pozostałych placówkach pracuje następne 150. Obroty w I półr. br. dla centrali Optimusa wynosiły 441,3 mld zł, a dla całego holdingu 850 mld zł. Optimus ma podpisaną umowę OEM z firmą Seikosha, (która produkuje w swoich fabrykach drukarki marki Optimus) oraz IBM. Prawdopodobnie wkrótce zostanie podpisana podobna umowa z amerykańskim wytwórcą terminali - Wyse.

Ramowe porozumienie z URM nie dotyczy wysokości, ani obowiązku dokonywania zakupów przez urzędy administracji w tej firmie. Oznacza ono dokładnie tyle, że Optimus znalazł się na liście preferencyjnej wśród 13 innych dostawców systemów komputerowych, które jednostki administracji są zobowiązane zapraszać do przetargów. Zapraszać inne firmy mogą, ale nie muszą.


TOP 200