Optimus Technologie z większym kapitałem

Kapitał zakładowy spółki Optimus Technologie został podwyższony do kwoty 2,5 mln zł. Odbyło się to poprzez emisje 2 mln akcji spółki, które objął Optimus SA.

Kapitał zakładowy spółki Optimus Technologie został podwyższony do kwoty 2,5 mln zł. Odbyło się to poprzez emisje 2 mln akcji spółki, które objął Optimus SA.

Wkrótce Optiums SA obejmie kolejne 6,8 mln akcji spółki w zamian za część majątku spółki macierzystej jaka zostanie przeniesiona do Optimus Technologie. Będzie to kolejny etap realizacji planu podziału Optimus SA.

Zobacz również:


TOP 200