Optimus Technologie: kolejne podwyższenie kapitału

Podwyższenie kapitału spółki nastąpi poprzez zarejestrowanie emisji 6,8 mln akcji, które obejmie Optimus SA. Docelowo akcje Optimus Technologie ma odkupić od nowosądeckiej spółki BRE Bank.

Zgodnie z zapowiedzią, zarząd Optimus SA złożył wniosek w krakowskim sądzie gospodarczym o podwyższenie z końcem tego roku kapitału spółki Optimus Technologie SA. Kapitał zostanie podniesiony poprzez zarejestrowanie emisji 6,8 mln akcji, które jak uprzednio, obejmie Optimus SA, w zamian za przeniesienie części majątku spółki na Optimus Technologie SA.

BRE bank, w umowie z 24 grudnia br., zobowiązał się do odkupienia od Optimusa akcji spółki Optimus Technologie.

Zobacz również:


×