Oprogramowanie z dystrybucji

Connect Distribution stworzył oprogramowanie, wspierające zarządzanie kontaktami z klientami.

Connect Distribution stworzył oprogramowanie, wspierające zarządzanie kontaktami z klientami.

Powstała w 1998 r. spółka zajmowała się początkowo dystrybucją oprogramowania, specjalizując się jednak w produktach niszowych. Firma dostarcza rozwiązania umożliwiające integrację wewnątrz firmy aplikacji i korporacyjnych baz danych, dostępu do danych i analizy informacji, narzędzia wspomagające pracę programistów oraz zarządzanie oprogramowaniem i zasobami sprzętowymi. "Postanowiliśmy pisać własne aplikacje. Przeznaczaliśmy więc zyski pochodzące z dystrybu- cji na produkcję oprogramowania" - opowiada Krzysztof Szubert, prezes Connect Distribution.

Pierwszym własnym produktem warszawskiej firmy był Report Viewer, będący przeglądaką raportów tworzonych w systemie Crystal Reports firmy Seagate Soft-ware. Produkt cieszył się na tyle dużym zainteresowaniem w Polsce, że firma zdecydowała się wprowadzić go również na rynek niemiecki. Od tego roku będzie go oferować w Niemczech firma Microbasic.

Najpierw Polska

Connect Distribution zaprezentowała niedawno nowy - stworzony także przez własnych programistów - system RecentCRM. "Uczestni-cząc w ubiegłorocznych targach CeBIT, zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie rozwiązaniami CRM. Postanowiliśmy więc stworzyć tego typu produkt przeznaczony dla małych i średnich polskich firm" - mówi Krzysztof Szubert. Biorąc pod uwagę przyszłych użytkowników tego oprogramowania, firma zdecydowała, że podstawową bazą danych będzie Microsoft SQL Server. Connect Distribution przystąpił do organizowanego przez Microsoft konkursu DNA 2000, adresowanego do firm tworzących oprogramowanie wykorzystujące najnowszą wersję jego bazy danych. W połowie 2001 r. spośród firm biorących udział w konkursie zostanie wyłoniony zwycięzca.

Firma planuje rozpoczęcie sprzedaży RecentCRM w II kwartale br. Wcześniej jednak zamierza stworzyć sieć partnerów, którzy będą wdrażać to oprogramowanie. "RecentCRM stanowi pewnego rodzaju ramy, dostosowywa- ne podczas wdrożenia do życzeń klienta. Konieczne jest zatem przeszkolenie partnerów" - wyjaśnia Krzysztof Szubert. Jeśli system odniesie sukces na polskim rynku, Connect Distribution zamierza opracować wersję w języku angielskim i wprowadzić go na rynki Europy Zachodniej.

Dodatkowe szkolenie

Connect Distribution oferuje produkty Reflection amerykańskiej firmy WRQ oraz rozwiązania Seagate Software do raportowania i analizy danych - Crystal Reports i Crystal Info.

Warszawska firma współpracuje także z kilkunastoma innymi producentami oprogramowania, m.in. Merant, OpenLink i InstallShield. Wkrótce rozpocznie rozprowadzanie aplikacji Paint Shop Pro 7 amerykańskiej firmy JASC Software. W 2000 r. Connect Distribution zaoferowała również szkolenia dotyczące rozwiązań Seagate Software.


TOP 200