Oprogramowanie w USA

W ślad za spadkiem cen na sprzęt komputerowy maleją także ceny oprogramowania.

W ślad za spadkiem cen na sprzęt komputerowy maleją także ceny oprogramowania. Zdaniem komentatorów PC World, związane jest to z polityką cenową Microsoft, który usiłuje zapewnić pierwszeństwo środowisku i związanych z nim aplikacjom. Na podstawie niżej przytoczonego zestawienia cen oprogramowania w styczniu i sierpniu br. na rynku amerykańskim, można zauważyć, jak dalece wyraźna jest ta tendencja.

Nazwa programu cena w styczniu cena w lipcu

USD USD

Excel 329 299

1-2-3 for Windows 399 335

1-2-3 3.x 429 399

Word for Windows 329 299

WordPerfect for Windows 279 279

WordPerfect for DOS 265 265

Freelance Graphics for Windows 359 349

Harvard Graphics for Windows 419 369

Harvard Graphics for DOS 419 399

Efekty takiej polityki już są zauważalne. W czerwcu br. liczba oferowanych aplikacji do MS Windows po raz pierwszy była większa od liczby programów dla DOS. Dodatkowo producenci tanich PC dołączają do swych urządzeń tanie aplikacje pracujące pod kontrolą Windows. Np. Compaq dodaje do swych komputerów pakiet zintegrowany Works for Windows.


TOP 200